Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1655/56 Vilhelm Liebstorff Vilhelmus Joachimi, nobilis 1114. Vht: Tenholan Jordansbyn herra, sotaviskaali Joakim Liebstorff († 1666) ja hänen 2. puolisonsa Elisabet Helena Klick. Ylioppilas Turussa 1655/56 Lybestorff Vilh. [Joachimi Nyl _ 53]. — Vänrikki Turun läänin jalkaväkirykmentissä 1661. Siirto amiraliteettiin 1666. Vänrikki Porin läänin jalkaväkirykmentissä 1686, luutnantti 1690. † 9.7.1692.

Pso: (jo 1666) Elisabet Böning.

Veli: Jakob Liebstorff 1115 (yo 1655/56).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 124b; KA valtakunnanregistratuura 11.10.1646 f. 576 (Öpett breff för Fiscalen Joachim Liebstorff att blifwa okraffd för 300 RD:r böter ... huruledes hann förledne åhr in aprili för någon twist som emellan honom och een ben:d Bengt Gråes (katso 584), warit hafwer är af wår Kongl. hofrätt i Åbo sackfält till 300 RD:r böter), 11.10.1646 f. 577, 27.2.1649 f. 10 (Donation för Krigz Fiscalen Jochim Libstorph på några godz under Norkiöp:s beslutz wilkor), 20.2.1652 f. 367 (Skiöldebref för Herman och Jochim Liebstorpher), 28.5.1652 f. 430 (Donation på någre hemman i Finlandh för Jochim Liebstorph), 9.5.1663 f. 94, 6.11.1666 f. 537, 10.8.1686 f. 404 (Fendrichs Fullmacht för Wilhelm von Liebstorph); KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 8.2.1655 (Krigzfiskalen Edell och welb: Jochim Von Liebstorff ... opå sin Swägerskas Hustru Dorothea Klickz (katso 1292) wegna). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 69 (XVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 175 (mainitaan eräs Libstorff); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 217 passim (isä); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #61. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 260 (Liebstorff Tab. II); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 632 (Liebstorff Tab. 3).

Päivitetty 3.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Vilhelm Liebstorff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1114>. Luettu 25.6.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lybestorff, Vilh. Joachimi Nyl. p. 53 || Son af krigsfiskalen i Finland. Joach. Liebstorff (adlad 1652, † 1675). Var fänrik vid Björneborgs infant. 1686.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 69.

Tallenna tiedot muistiin