Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1798 Sven Niklas Heurlin 11203. * Jämsässä 18.2.1784. Vht: Jämsän kirkkoherra, FM Samuel Niklas Heurlin 8091 (yo 1758, † 1814) ja Elisabet Sofia Heinricius. Ylioppilas Turussa kl. 1798 [Heurlin] Sveno Nicolaus, Wiburg. _ 804. Viipurilaisen osakunnan jäsen 1.6.1798 [1798] d. 1. Junii. Sveno Nicolaus Heurlin, natus d. 10. Februarii 1784, patre Pastore & Præposito in Jämsä Tavastiae. privata usus institutione. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 2.6.1798 [1798] 2. Junii \ Sven Niclas Heurlin \ 1784. \ Probst \ Jämsjö \ Ingeck i Kongl. Åbo Hof Rätt den 23. Junii 1803. | Assessor dersammastädes. | Hof-Rätts Råd. Tuomarintutkinto 16.6.1803. Turun hovioikeuden auskultantti 21.6.1803. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1807. Turun ja Porin läänin varalääninsihteeri 1809. Hallituskonseljin sotilastoimituskunnan kanslisti s.v., talousosaston protokollasihteeri 1812, kansliatoimituskunnan vt. esittelijäsihteeri 1816. Turun hovioikeuden asessori 1821, hovioikeudenneuvos 1833. † Turussa 17.6.1840. ‡ Raisioon.

Pso: 1819 Maria Lovisa Granberg († 1860).

Poika: Turun hovioikeuden ylim. notaari Sven Nils Robert Heurlin 16506 (yo 1847, † 1853).

Poika: senaatin kanslisti Sven Alexander Vladimir Heurlin 16707 (yo 1849, † 1870).

Lanko: turkulainen kauppias Johan August Granberg 12420 (yo 1811, † 1832).

Vävy: laamanni Gustaf Adolf Ekelund 12760 (yo 1814, † 1854).

Vävy: Lohjan kirkkoherra, FM ja TT Gustaf Fredrik Helsingius 15120 (yo 1833, † 1886).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 87b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1259; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1803–04 (17.6.1803, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten; student den 7. Martii‹!› 1798, päiväys on nähtävästi virheellinen); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (4 kpl), yhteistodistus (9.6.1803); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #512. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 385 (CXLIX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 185. — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 250; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 288.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sven Niklas Heurlin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=11203>. Luettu 24.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Heurlin, Sveno Nicolaus Viburg. p. 804 || Vib. 1259: 1.6.1798 [7.3]. Hans far p. 462. Född 10.2.1784 i Jämsä. Betyg 17.6.1803 till auskult. i Åbo hofr. (22.6). Extra notarie 1807. Vicelandssekr. i Åbo och Björneb. län 1809. Kanslist i regeringskonseljens militie exped. s. å. Protokollssekr. i kansliexped. 1812. Assessor i Åbo hofr. 1821. Hofrättsråd 1833. Död 17.6.1840 på Bagarla i Reso.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 385.

Tallenna tiedot muistiin