Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

14.11.1798 Albrekt Fredrik Richard de la Chapelle 11262. * Bromarvissa 15.1.1785. Vht: tilanomistaja Tenholassa, luutnantti Fredrik de la Chapelle (yo Uppsalassa 3.12.1759, † 1801) ja Katarina Charlotta Hageman tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 25.10.1796 Albrecht Fredrik de la Chapelle Nob. (* 1785). Præceptore D:no Mag. Avellan Fenno. Ylioppilas Turussa 14.11.1798 Chapelle, Alb. Frid. de la, Nobilis ‹Sana Nyland. on korjattu eri käsialalla sanaksi Wiburg. _ 812. Merkintä Indexissä Dela Chapelle vid. Chapelle. _ ‹–›. Viipurilaisen osakunnan jäsen 14.11.1798 [1798] d. 14. Novemb. Albert‹!› Fridric de la Chapelle, nat. d. 15. Januarii 1785. patre Locum Centurionis tenente Friderico de la Chapelle. | Dicasterio Regio Aboënsi aadscriptus a ‹–›. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 17.11.1798 [1798] 17. Nov. \ Albrecht Fredr. de la Chapelle \ 1785. \ Lieutenant \ Tenala \ Ingeck i Kongl. Åbo Hofrätt den 23. Juni 1803. | Referendarie Secreterare i Kejs. Senat. för Fld. Ledam. derst. Ridd. af Annae O. 2:a o. Wlad. Ord. IV:a Cl. Tuomarintutkinto 16.6.1803. Turun hovioikeuden auskultantti 21.6.1803. MOT h.c. Helsingissä 17.7.1840. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1805. Hallituskonseljin (senaatin) oikeusosaston kanslisti 1809, protokollasihteeri 1811, esittelijäsihteeri 1816. Senaatin oikeusosaston jäsen 1822–56, samalla Vaasan laamannikunnan laamanni 1836–59. Valtioneuvos 1830. Todellinen valtioneuvos 1837. Vapaaherra 1856. Omisti Lindön kartanon Tenholassa. Valtiopäivämies 1809. † Helsingissä 28.1.1859.

Pso: 1816 Anna Charlotta Sacklén († 1874).

Appi: kihlakunnantuomari Lars Sacklén 8297 (yo 1761, † 1814).

Äidin aiempi pso: sotatuomari, asessori Adolf Matias Hageman 8045 (yo 1758, † 1777).

Poika: senaatin prokuraattori, vapaaherra Frans Richard de la Chapelle 15364 (yo 1835, † 1871).

Poika: senaatin esittelijäsihteeri, vapaaherra Axel Fredrik de la Chapelle 15518 (yo 1837, † 1875).

Poika: senaatin esittelijäsihteeri, valtioneuvos, vapaaherra, FM ja MOK Karl Viktor de la Chapelle 15519 (yo 1837, † 1893).

Poika: hovioikeudenneuvos, vapaaherra Claes Leonard de la Chapelle 16708 (yo 1849, † 1908).

Lanko: Turun hovioikeuden notaari Reinhold Vilhelm Fredensköld U927 († 1807).

Lanko: insinöörieverstiluutnantti Arvid Cederwald, v:sta 1809 von Cederwald 12206 (yo 1808, † 1840).

Vävy: senaattori, salaneuvos Frans Olof af Brunér 13909 (yo 1824, † 1874).

Vävy: senaattori, salaneuvos Samuel Henrik Antell 14320 (yo 1827, † 1874).

Vävy: kenraalikuvernöörinkanslian toimituspäällikkö, FT Fredrik Berndtson 16052 (yo 1842, † 1881).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 40a, 47b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1264; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1803–04 (17.6.1803, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (4 kpl), yhteistodistus (9.6.1803); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #505. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 392 (CL), 393 (CL); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 343; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 186. — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 192; H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 240; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 221 (de la Chapelle Tab. 7); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 257 (de la Chapelle Tab. 2); M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 137; H. Holmberg, Suomen laamannikunnat ja laamannit. THArk 16 (1963) s. 139; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6532.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Albrekt Fredrik Richard de la Chapelle. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=11262>. Luettu 31.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Chapelle, Alb. Frid., de la, Nobilis Viburg. p. 812 || Vib. 1264: 14.11.1798. Son af löjtn. vid lifreg. till häst Fr. De la Chapelle († 1801). Född 15.1.1785 i Tenala. Betyg 17.6.1803 till auskult. i Åbo hofr. (21.6) Extra notarie 1805. Landtdagsman i Borgå 1809. Kanslist i reger. konseljens just. dep. s. å. Protokollssekr. 1811. Referend. sekr. 1816. Riddarhussekr. o. kamrer 1819–48. Ledamot i senatens just. dep. 1822. Tillika lagman i Vasa lags. 1836. Verkl. statsråd 1837. Juris d:r 1840. Ordförande i komitén för granskn. af lagkommissionens arbeten 1843–47. Afsked 1856. Friherre s. å. Död 28.1.1859 i H:fors.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 392.

De la Chapelle, Alb. Frid., se Chapelle.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 393.

Tallenna tiedot muistiin