Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1656 Gabriel Wuoronius, myöhemmin Werander Gabriel Gustavi, Ostrobotniensis 1128. * noin 1636. Vht: Vöyrin nimismies Gustaf Gabrielsson (Wernberg) ja Katarina Andersdotter Frosterus. Ylioppilas Uppsalassa 11.1654 Gabriel Gustavi Osthrobothniensis. Ylioppilas Turussa kl. 1656 Wuorenius Gab. Gust:i Ostrob _ 54. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1656] Gabriel Gustavi Wuoronius. — Pohjanmaan jalkaväkirykmentin saarnaaja 1660. Kruunupyyn kappalainen s.v. † Kruunupyyssä 1706.

Pso: Anna Gabrielsdotter (mainitaan 1683).

Serkku: turkulainen asianajaja, raatimies Daniel Wernberg 1398 (yo 1660, † 1698).

Poika: Teerijärven kappalainen Gabriel Werander 3080 (yo 1683, † 1731).

Poika: Sulvan kappalainen Gustaf Werander 3438 (yo 1687, † 1704).

Poika: Helsingin postimestari Magnus Werander 3707 (yo 1690, † 1709).

Poika: Uudenkaarlepyyn urkuri Krister Werander 3708 (yo 1690).

Vävy: apulaispappi Pehr Plagman 3215 (yo 1684/85, † ~1705).

Vävy: Vaasan triviaalikoulun kollega Erik Riip 4703 (yo 1702, † 1715).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 214b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #122; KA mf. ES 2080 (ss 4) Vöyrin käräjät 27.–29[!].2.1679 s. 7 (Kyrkioheerdens Sal: Broder Giöstaff, den då bem:te Pålssons hemman [i Rökiö] åboth), Vöyrin käräjät 22.–24.3.1680 s. 139 (wår Sal: Faders Gabriel Påhlssons Gårdh, den Sal: Gustaff oppå arf skifftet effter wår Sal: Föräldrars dödh, af min [Kyrckioherden H:r Christiernus Vernbergh] Syskon och med arf:r sig tillöste och betalte); KA mf. ES 2030 (rr 10) Kruunupyyn käräjät 4.8.1658 f. 471v (låtit uppskära Sal: Klåckaren Gunner, katso 840); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kruunupyyn käräjät 28.1.1662 f. 156v, Kruunupyyn käräjät 3.–4.8.1664 f. 556v; KA mf. ES 2032 (rr 12) Kruunupyyn käräjät 3.–4.8.1670 f. 480v (att besichta den åwerckan och wåldhbetande som H:r Gabriel G: Veronius, klagar öf:r, att Jönss Jönsson i Hopsala skall föröfuat hafua); KA mf. ES 2032 (rr 13) Kruunupyyn käräjät 26.–27.1.1672 f. 53 (Der näst Framstegh Caplan wehl:de h:r Gabriel Weronius och sigh beswärade öfwer H:r Mårten Taiterum, som åffenteligen wed sidsta ransakningen emellan honom och Probsten, skall h:r Gabriel för ehn tiäru tyf och mördare utropat); KA mf. ES 2033 (rr 13) Kruunupyyn käräjät 29.–30.7.1674 f. 796; KA mf. ES 2037 (rr 25) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 3.–4.9.1688 s. 221 (Caplan wellerde H:r Gabriel Werander i Cronoby leth första gången oplysa ded kiöp han giordt med Gabriel Persson A:o 1686 d: 9 Aprill om ett oskattlagd Tårpstelle weed Cronoby åhn belegen der Daniel Kroger En rum tijd och forna tijdher suutit, och war nu ingen som her på giorde klander); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 2.–4.1.1690 s. 2 (Widh påstående Tingh 1690 om Wintteren och afkortningz Ransakan, bleef af Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen herren Gustaf Grass effterfölliande Crono Jordh förordnade och tilldelte till Caplans bohl, Nembl:n åth Caplan i Kiälfwiå 1653 af Simuckala 2/3 Mant: 1/3 deel och den andra 1/3 del blifwer under Skatt Och åth Caplanerne i Gamble Carleby Såssom åth H:r Christopher Olaj 2083 Johan Olofsson Prestz 3/8 Mant:, Och åth H:r Daniel Mathiæ 2510 Mårthen Josepsson Wäntters 2/3 Mantahl, åth H:r Elias 2142 wid Capelle Anders Johansson Påsoris 1/2 M:ll deraf i forna tijder 1/4 deel ähr Inlagdh blefwen thesslickes och så at Caplanerne i Cronoby såssom H:r Gab: Werander Hans Hansson Dures 1/2 Mantl: i Håpsahla, Men H:r Carl U286 måste Låtha sigh benöija medh dedh booställe j Terfwi Järfwj Capellboor för deras Predikant der Oppe bygt hafwa); KA mf. ES 2037 (rr 28) Kruunupyyn käräjät 9.1.1691 s. 2 (Dett Caplans bohl som H:r Gabriel Werander Nästledit Tingh tilldelt blef, Nymbl:n Durr hemmanet, är sedermera ombytt och honom anslagit Humbell hemmanet); KA mf. ES 2038 (rr 28) Kruunupyyn käräjät 28.–29.8.1691 s. 229; KA mf. ES 2040 (rr 35) Kruunupyyn käräjät 28.3.1698 s. 482, 497, Kruunupyyn käräjät 27.9.1698 s. 1106 (att Cappellanen här sammastädes Wyrdige och wällärde H:r Gabriel Werander, som nu frånwarande war, oachtat åtskillige till honom tijd effter annan giorde åthwarningar, låtit sitt follck om hellgedagarne idka sitt arbete, i synnerheet förl: Jacobz Messo dag); KA mf. ES 2041 (rr 36) Kruunupyyn käräjät 30.9.1699 s. 1125; KA mf. ES 2044 (rr 41) Kruunupyyn käräjät 6.–7.10.1704 s. 1348. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 70 (XVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 141; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #122; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 80 #122 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 130, 132; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #49D, 2340D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9149; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #682G.

Päivitetty 7.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Werander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1128>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wuorenius, Gab. Gust:i Ostrob. p. 54 || Ob. 122: Wuoronius, 1656. – Student i Upsala 11.1654.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 70.

Tallenna tiedot muistiin