Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1799 FM Mikael Choraeus 11292. * Vöyrillä 15.3.1774. Vht: Kristiinankaupungin kappalainen Mikael Choraeus 8072 (yo 1758, † 1790) ja Anna Margareta Hammar. Västeråsin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 12.10.1792 Michaël Choræus Fenno (* 1775). Respondentti Uppsalassa 3.12.1794 pro exercitio, pr. FM Georg Fr. Fant. Respondentti Uppsalassa 17.5.1797 pro gradu, pr. hist. prof. Er. Mich. Fant. FM Uppsalassa 13.6.1797. Ylioppilas Turussa kl. 1799 Choræus, Mich. Ostrob. _ 817. Pohjalaisen osakunnan jäsen 20.3.1799 [1799] Michael Choræus d. 20 Martii. Natus d: 20 Sept. 1775. Upsaliæ Inscriptus d. 9 Octobr. 1792. | Prom. magister ibidem die 13 Junii 1797. Specimen edidit Aboæ De Veritate Æsthetica, idque defend. die 12 Junii 1799, Pars 1. Eloquentiæ Docens 1799. Kongl. Hof Predikant och Theologiæ Adjunct vid Krigs Academie i Stockholm; dog 1806. Har utgifvit Poetiska Arbeten. Preeses 12.6.1799 pro venia docendi. Todistus Karlbergin sota-akatemian teologian apulaisen viran hakemista varten registratuurassa 16.3.1802. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 5.6.1802. — Turun akatemian kaunopuheisuuden dosentti 1799. Kotiopettajana kenraali E. G. von Willebrandtin luona 1799–1800, maaherra R. V. de Geerin luona 1800–02. Karlbergin sota-akatemian teologian apulainen Ruotsissa 1802. Södermanlandin rykmentin pastori 1803. Ylim. kuninkaallinen hovisaarnaaja s.v. Tunnettu runoilija. † Tukholmassa 3.6.1806.

Pso: 1805 Sofia Kristina Wester tämän 2. avioliitossa († 1829).

Pson seur. aviomies: Härnösandin piispa, FM ja TT Frans Mikael Franzén 10162 (yo 1785, † 1847).

Kasvatusisä: Leksandin kirkkoherra, FM ja TT Johan Mikael Fant U775 († 1813).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 40a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1568; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1801–02 s. 288; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 393 (CL); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 125 (CL); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 110 (Album Nationis Fennicæ #27); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 315; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1568. — G. Marklin, Catalogus disputationum ... continuatus I. Disp. Upsalienses (1820) p. 71, 79; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #149; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #599; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #781–784P; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5736; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 191; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 133.

Doria praeses

Päivitetty 16.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Choraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=11292>. Luettu 6.10.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Choraeus, Mich... (15.3? läs 15.3.1774?) Ch. M. Fant läs Joh. M. Fant.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 125.

Choræus, Mich. Ostrob. p. 817 || Ob. 1568: 20.3.1799, i Upsala 9.10.1792 [11.10]. Hans far p. 461. Född 20.9.1775 (15.3?) i Vörå. Efter fadrens död (1790) uppfostrad af sin anförvandt domprost. Fant i Vesterås. Gymnasist der. Student i Upsala (se ofvan). Respondens der 3.12.1794 (med ded. till domprosten Ch. M. Fant och hans fru) u. Ge. Fr. Fant, 17.5.1797 (med ded. till sin lärare, lektor Stamberg i Vesterås) pro gradu u. Er. Mich. Fant. Magister der 13.6.1797. Stipendiat i Åbo 1799–1802. Utgaf i Åbo dispp. 12.6.1799, 6.6, 15.6.1801, 5.10.1805. Eloqv. docens 1799. Informator på Runsala vid Åbo och på Jokkis i Willebrandska huset. Betyg 11.3.1802 (med lofordande meritfört.) vid ansökan till teol. adj. på Karlberg. Utn. till tjensten s. å. Hofpredikant och pastor vid Södermanlands reg. Ansökte teol. professur i Åbo 1805 och uppfördes i 3 förslagsrummet. Död 3.6.1806; begr. på Solna kyrkogård. Skrifter, se Elmgr. II, 8; Biogr. lex. och flerstädes; hans skaldestycken utg. af Franzén 1815; hans bref m. m. af J. O. I. Rancken 1875.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 393.

Tallenna tiedot muistiin