Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

3.9.1799 Friedrich Anton Meyer (käytti noin vuoteen 1800 juutalaista nimeä Meijer Levin) 11323. * Dömitzissä Mecklenburgissa 18.3.1771. Vht: tukholmalainen kauppias Levin Samuel ja N.N. Ylioppilas Königsbergissä 8.4.1794 Levin Meyer, Holmien., Judaeus, med. cult. Ylioppilas Turussa 3.9.1799 Levin, Meijer, Sveog. _ 822. Matkapassi muutaman viikon Tukholman-matkaa varten 18.10.1799 Studenten Meijer Levin, Natione Judæus. Ruotsalaisen (II) osakunnan jäsen 23.11.1799 Meyer Levin, Stockholmiensis, Nat. 1771, Patre Mercatore Stockholmiensi, D.no Levin Samuel, Civis Academiæ Regiomontanæ An. 1794, Acad. Aboënsis d. 23 Novembr. 1799:. Todistus registratuurassa 9.12.1814. Todistus registratuurassa 21.2.1824. — Ruotsalaisen osakunnan kunniajäsen (1828). — Turun akatemian saksan kielen opettaja 1802. Lehtorin arvonimi 1812. Aleksanterin yliopiston saksan kielen lehtori 1828. Samalla Turun maistraatin saksan kielen kääntäjä 1805 ja yliopiston kirjakauppias 1813–31. † Helsingissä 14.11.1831.

Pso: 1810 Gustava Juliana Hasselius († 1837).

Veljenpoika: alikapteeni Sigfrid Olof Levison 14045 (yo 1825).

Yksityistod. saaja s.d.: Samuel Friedrich Edvard Leiste 12743.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 115b; HYK ms., Ruots. osak. matr. II #56; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1814; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1824; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (16.9.1802); KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 404 (CLI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 125 (CLI); Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. II 1657–1829 (hrsg. v. G. Erler, 1911/12) s. 625. — G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 48, 52, 53; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 627; O. Mustelin, Friedrich Anton Meyer – språkmästare, bokhandlare, kulturarbetare. HTF 33 (1948) s. 99–132; I. Mäkinen, "Nödvändighet af LainaKirjasto": Modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiot. SKST 668 (1997) s. 187 (Kaupalliset lainakirjastot Suomessa).

Päivitetty 30.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Friedrich Anton Meyer. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=11323>. Luettu 22.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Meyer, Levin... Hans meritfört. i registraturet 13.8.1802 och fullständigare, men något afvikande, 21.2.1824.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 125.

Meyer Levin, [Fredr. Anton] Sveog. p. 822 || Svg. II, 56: 23.11.1799 [17.11]. Senare blott Meyer. Son af handl. Sam. Levin i Sth, dit inflyttad omkr. 1772. Född 18.3.1771 (1774?) i Mecklenburg. Uppfostrad i Sth. Student i Königsberg 8.4.1794 der studerade matem. och medicin. Äfven i Åbo ärnat idka samma vetenskaper (se Porthans bref till Calonius p. 578). Nämd i prot. 27.2.1801 att på ansökan får inrätta ett lånebibl. i Åbo; 28.6.1802 att söker sig till språklärare vid akad., men k:m tveksamt i anledn. af hans konfession; 29.10 att utnämd till tjensten 16.10, emedan kansler icke funnit betänkligheterna stödda på lag. Lektors tit. 1812. Akad. bokhandlare 1813–31. Död 14.11.1831. Skrifter, verser vid särsk. tillfällen, tryckta dels i Königsberg, dels i Åbo, der ock år 1800 utgaf sin öfvers. af Schillers Cabal och Kärlek (jfr hans meritfört. i registraturet 13.8.1802) samt 1801 af kanslirådet af Schulténs tal i vet. akad. i Sth om de finska sjöarne, samt 1812 af prof. Henr. Snellmans festoration, äfvensom af Cunos Kusin Benj. fr. Pohlen, lustspel i 5 akter, hvarom se Åbo T. 1822 n:o 68.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 404.

Tallenna tiedot muistiin