Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

3.4.1656 Erik Klick Ericus Johannis, nobilis Savolaxensis 1133. Vht: Rantasalmen Rantasalon herra, kapteeni Hans Klick († 1655) ja N.N. Ylioppilas Turussa 3.4.1656 Klicke Eric Joh. Nob. Savol _ 54. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1656. 3. Apr. Ericus Johannis Klicke. Nobilis Savolaxensis.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 105a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #27; KA valtakunnanregistratuura 24.7.1644 f. 381 (Öpet bref för Leutnampten Hans Klick på godz i Finlandh), 27.9.1650 f. 426 (Donation för Ryttmästaren Hans Klick ... effterskrefne hemman och godz belägne uthi Finland, Wijborgz Lähn, Måhla Sockn); KA mf. ES 2002 (oo 3) Rantasalmen käräjät 21.–23.7.1659 (Hans Klikz Enckiefru, katso U230); KA mf. ES 2003 (oo 4) Rantasalmen käräjät 16.–20.6.1666 s. 115 (Sal: Capt: welb: Hans Klickz frelsebönder), Rantasalmen käräjät 21.–23.5.1668 s. 140 (Oplystes andra gången det Gårdeköp emillan Ryttmestaren Wälb: Hans Klick och Munsterskriffuaren Manhaftig Peer Torstensson om Cupiala, men ingen framkom som giorde inspråk), Rantasalmen käräjät 21.–23.1.1669 s. 55 (Fru Margareta Hufwudhschiöldz Son Hans Wilhelm Klick); KA mf. ES 2005 (oo 6) Rantasalmen käräjät 21.–23.1.1684 s. 22 (Wälb: Fru Margaretha Hufwudhsköldh kärde till sin Syster Wälb: Fru Ingeborg Hufwudhsköldh, angåande några Juveler, och andra saaker som dhe hafwa twistat om); KA mf. ES 1832 (jj 3) Muolaan, Kivennavan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 2.3.1640 f. 7 (Kom för rätta Ärligh manhaftigh Hans Klick Leytenampt Under W:dig Berent Tube, och begärade Syyn, på 1/12 skatt i Wesikala by, som honom af H: G: Nåde inrymdt är, och emillan Madz Wesikain 1/4 Skat, at huar sin andel må tilstelles); KA mf. ES 1834 (jj 6) Äyräpään kihlakunnan käräjät 7.–9.3.1651 f. 156 (Rytmestaren Edell och Wälb: Hanss Klick), Äyräpään kihlakunnan käräjät 3.–5.8.1652 f. 264v, 265, 266v, Äyräpään kihlakunnan käräjät 1.–3.12.1652 f. 269v; KA mf. ES 1834 (jj 7) Äyräpään kihlakunnan käräjät 15.–16.10.1657 f. 311 (Rytmestarens Wälb: Hanss Klickz Fullmechtigh Bertell Kyro), Äyräpään kihlakunnan käräjät 15.–17.11.1658 f. 444; KA mf. ES 1835 (jj 9) Äyräpään kihlakunnan käräjät 17.–19.6.1662 s. 39 (förrige Rytmestaren Hanss Klick); KA mf. ES 1837 (jj 17) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.2.–2.3.1672 s. 27 (Oppå Sahl: Hans Kleckz Enkie-Frus Margreta Hufwudskiöldz klagan, om den Prætention hon hafwer emot sine Styffsöner), Äyräpään kihlakunnan käräjät 26.–27.6.1672 s. 77. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 69 (XVI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 5. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 231 (Klick Tab. VII).

Päivitetty 10.12.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Klick. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1133>. Luettu 31.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Klicke, Eric. Joh. Nob. Savol. p. 54 || Vib. 27: 3.4.1656. – Trol. han och hans far, kapten Hans Klick, som egde gods i Randasalmi († 1670), knapadelsmän. Se F. Adelns Gods o. Ätter p. 565.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 69.

Tallenna tiedot muistiin