Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

11.6.1801 Gustaf Fredrik Ferrin, myöhemmin Järnstam 11497. * Hauholla 21.5.1779. Vht: Tuuloksen kappalainen Erik Ferrin 8206 (yo 1760, † 1810) ja Eva Sofia Herkepaeus. Porvoon lukion oppilas 26.11.1794 – 5.4.1800. Ylioppilas Turussa 11.6.1801 Ferrin, Gustaf Fridric, Tavast. _ 855. Hämäläisen osakunnan jäsen 12.6.1801 [1801.] Junii d. XII Gustaf: Fredricus Ferin natus die 1. Maji 1770. Patre Sacellano in Tulois Erico Ferrin | afgången | ‹Teksti tästä eteenpäin kuuluu veljelle, Erik Johan Ferrinille:› Auscultant i Åbo Hof Rätt | Dödskjuten på en resa i Lampis Socken År 182‹–›. Matkapassi Kerimäen pitäjään Venäjän puolelle matkustamista varten 22.4.1802. Todistus ordinaation hakemista varten Porvoon hiippakunnasta saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 15.5.1804 Gustaf Fredrik Ferrin. Todistus maanmittauskuntaan pyrkimistä varten registratuurassa 14.5.1805 Ferrin. Maanmittaritutkinto 1805. — Varamaanmittari 1814. Komissiomaanmittari Hämeen läänissä 1817, Viipurin läänissä 1822. Asui Kalvolassa. † Hauholla 10.2.1829.

Pso: 1815 Katarina Lovisa Essbjörn.

Vertaa: auskultantti Erik Johan Ferrin 11367 (yo 1800, † 1822).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 58a; HYK ms., Häm. osak. matr. #12; HYKA TAA Ba, Papiksi aikovien ylioppilaiden luettelo 1803–05 (Tavastensiska Nation); HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1803–04; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1805. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 411 (CLII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 126 (CLII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1016. — V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. 239 #2934; E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #478 (painovirhe: Järnström).

Päivitetty 25.11.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Fredrik Järnstam. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=11497>. Luettu 26.2.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ferrin, Gust. Fr... Enl Ekstrand kom. lm i T:hus län 1817. Dödskjuten 1829. Kallade sig och Järnstam.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 126.

Ferrin, Gustaf Fridric Tavast. p. 855 || Tav. 12: 12.6.1801 [11.6]. Hans bror p. 828. Född 1.5.1779. Gymnasist i Borgå 1794 (sål. förr än äldre brodren?), demitterad 5.4.1800 med intyg att ärnar bli lm. Betyg 15.5.1804 till pvg i Borgå stift, samt åter 14.5.1805 till landtmäteriet. Enl. Tav. matr.: auskult. i Åbo hofrätt, dödskjuten på resa i Lampis 182X. – Tredje brodren Pet. Ferrin hvarken upptagen som gymn. l. stnd., f. 1781, blef lm auskult. 28.3.1803 kommiss. lm i Viborgs län 1817, transp. till Kuopio län 1841.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 411.

Tallenna tiedot muistiin