Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1656/57 Gabriel Hamnodius Gabriel Gabrielis, Alandus 1157. Vht: Föglön Kökarin kappalainen Gabriel Hamnodius (Gabriel Olai, † nimitettynä Föglön kirkkoherraksi 1671) ja Anna Henriksdotter. Ylioppilas Turussa 1656/57 Hamnodius Gabr. [_ 55].

Veli: Eckerön kappalainen Gustaf Hamnodius 1158 (yo 1656/57, † 1734).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 81a; KA mf. ES 3233 (Åland 5) Föglön käräjät 29.3.1653 f. 13; KA mf. ES 3234 (Åland 5) Föglön käräjät 12.2.1655 f. 73v (H: Gabriel besuärade sig att han inthet har fått sin rätta Tijond aff Österbyggiarne); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Tutkinta Kastelholmassa 23.3.1657 f. 155v (Sacellanus i Kökar H: Gabriel Hamnodius), Föglön ja Kökarin käräjät 28.9.1663 f. 173 (afladhe H: Gabriels hustru, Anna Henrichzdotter sijn lyflige Eedh och sedhan witnadhe); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Föglön ja Kökarin käräjät 2.3.1668 f. 223 (Uplästes en dom gifwen A:o 1653 D: 29 Martij emillan Öfwerboerne och Capellanen H: Gabriel, på Hamnöö; Lydande at G: Gabriel skulle så wäl få nyttia Siön til Nothedrächt som en annan af Grannarna), Föglön ja Kökarin käräjät 28.4.1673 s. 54 (Dotteren Brita witnades /: af H: Erico Portulino :/ för 6 eller 7 Åhr sedan om Wåhren, hafwa haft 9 ll: Ost, som hon tulladhe af och sadhes af Gabriële Gabrielis, som ägde Båthen, at hon fullan hadhe hafft 12 eller 13 ll:); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Föglön ja Kökarin käräjät 12.9.1676 (Sal: H: Gabrielis Hamnodij Enkia h: Anna Henrichzdotter tiltalte Kyrkoheerdens H: Gudmundi Rothovij Son, Dn: Gabrielem 2118, som insänd war til at swara å Föräldrarnes wägnar, at hon hadhe såldt H: Gudmundo twenne quigekalfwar för 10 D: K:m:t och kan inthet blifwa samme Betallning mächtigh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 71 (XVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 430; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 77 passim (isä).

Päivitetty 21.11.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Hamnodius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1157>. Luettu 26.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hamnodius, Gabr. [Gabrielis]. p. 55 || Son af kpl i Kökar (1641), kh i Föglö Gabr. Olai Hamnodius († 1671). En Gabr. Gabrielis jemte Gust. Gabrielis bötfäld 11.2.1663.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 71.

Tallenna tiedot muistiin