Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

2.2.1805 Pehr Ulrik Ferdinand Sadelin 11912. * Mustasaaressa 27.1.1788. Vht: Vaasan hovioikeuden protonotaari Karl Abraham Sadelin (yo Uppsalassa 3.4.1761, † 1826) ja Anna Elisabet Mosetti. Vaasan triviaalikoulun oppilas 9.2.1798 – 22.6.1804. Ylioppilas Turussa 2.2.1805 Sadelin, Pet. Ulr., Ostrob. _ 916. Pohjalaisen osakunnan jäsen 5.2.1805 [1805] Petrus Ulr: Sadelin die V. Februarii. Natus die XXVII Januarii 1788. | Philosophiæ Doctor 1810. Pastoral-examen 1821. Bataillons Predikant. Collega Inferior sedermera Superior vid Wasa Trivial Schola 1817. Sedermera Con-Rector äfvenså t.f. Rector dersammastädes 1824. Kyrkoherde på Hammarland 1830. | Prost. Ledamot af "Nordiska Oldskrifts Sällsgabet" i Köpenhamn 1844. Pedagogian tutkinto 16.4.1805. Respondentti 29.11.1806 pro exercitio, pr. Jakob Jonas Estlander 11432. FK 9.12.1808. Respondentti 22.6.1810 pro gradu, pr. Johan Fredrik Wallenius 9531. FM 6.7.1810. Preeses kahdesti 13.3.1819. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 7.4.1819. TT h.c. 10.11.1857 (nim. 27.5.1857). — Vaasan triviaalikoulun vt. apologista 1809, vakinainen 1810, alempi kollega 1811, vt. ylempi kollega 1812, vakinainen 1817, vt. konrehtori 1824, vakinainen s.v., vt. rehtori s.v. Samalla Vaasan pataljoonan saarnaaja 1826, ero 1831. Hammarlandin kirkkoherra 1828. Rovasti 1836. Vt. lääninrovasti 1845, vakinainen 1851. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1842. † Hammarlandissa 26.9.1858.

Pso: 1827 Lovisa Karolina Fogelholm († 1889).

Appi: Eckerön nimismies Erik Fogelholm 10499 (yo 1789, † 1852).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 167b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1681; HYKA TAA Ba, Pedagogisen seminaarin oppilasmatrikkeli 1807–10 #38 (kl. 1808); HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (4.12.1806); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2958; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 461 (CLVI); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1750; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1681; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 115 #1681 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 3, 290, 291, 293, 293; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #868R, 3396–3397P, 4131R; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 660; I. Mäkinen, "Nödvändighet af LainaKirjasto": Modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiot. SKST 668 (1997) s. 239; Suomen kansallisbiografia 8 (2006) s. 543; E. Lehikoinen et al., Suomen lintutieteen synty (2009) s. 221–250 (suomennos Pehr Ulrik Sadelinin väitöskirjasta Fauna Fennica 1810).

Doria respondentti

Päivitetty 30.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Ulrik Ferdinand Sadelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=11912>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Sadelin, Pet. Ulr. [Ferd.] Ostrob. p. 916 || Ob. 1681: 5.2.1805 [2.2]. Son af protonot. i Vasa hofr. Karl Abr. S. Född 27.1.1788. Stipendiat 1805–08. Respondens 29.11.1806 u. J. J. Estlander (p. 839), 22.6.1810 (med ded. till sin bror Car. S., landssekr. i Vasa län) pro gradu u. J. Fr. Wallenius; sjelf præses 13.3.1819. Magister 6.7.1810. T. f. apologist i Vasa skola 1809, ordinarie 1810. Kollega 1811. Konrektor 1824. Pvgd 7.4.1819. Jemte sin skoltjenst predikant vid Vasa bataljon 1821–26, sedan ordinarie. Kh i Hammarland 1828. Kontraktsprost. Teol. d:r 1857. Ledamot af flere sällsk. i Finland och Sverige. Död 1858. Skrifter, se Elmgr. II, 73, 147 f.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 461.

Tallenna tiedot muistiin