Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

23.10.1805 Johan Fredrik Schreck 11999. * Hauholla 7.9.1783. Vht: Hämeen rykmentin ylim. välskäri, asessori Georg Vilhelm Ernst Schreck († 1834) ja Regina Streng. Katselmuskirjuri Savon jääkäriosastossa 1792, ero 1798. Porvoon lukion oppilas 19.5.1798 – 18.9.1805. Ylioppilas Turussa 23.10.1805 Schreck, Joh. Fred. Tav. _ 928. Hämäläisen osakunnan jäsen 23.10.1805 [MDCCCV] Octobris die 23 Johannes Fridericus Schreck, Natus die 7:mo Septembris MDCCLXXXIII. Patre Chirurgo Legionis Tavastensis Extraordinario Georgio Wilhelmo Schreck. | Auscultant i Höglofl. Kejsl. Åbo HofRätt 1811. | 1816 d. 17 Dec., såsom vorden Kopist, befordrad till Kanslist i K. Senatens Eccles. Expedition. | Prot. Sekr. i Kejs. Senaten | Hof Råd | Död 1849. Tuomarintutkinto 11.6.1811. Turun hovioikeuden auskultantti 21.6.1811. — Hallituskonseljin (senaatin) talousosaston ylim. kopisti 1811, kansliatoimituskunnan kopisti 1812, kirkollistoimituskunnan kanslisti 1816, kansliatoimituskunnan kanslisti 1817, talousosaston kirjeasiain kirjaaja 1822, ero 1832. Protokollasihteerin arvonimi 1822. Hovineuvos 1832. † Hauholla 20.4.1849.

Pso: 1831 Karolina Thessler († 1842).

Vävy: varapastori Karl Gustaf Törnqvist 16017 (yo 1842, † 1910).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 172a; HYK ms., Häm. osak. matr. #65; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813, (1.4.1812, kameraalitutkintojaoston pöytäkirja, tutkintokuulustelun järjestäminen peruttiin); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1811 (13.6.1811, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (5 kpl); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #643. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 468 (CLVII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1107. — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 374; V-M. Autio, Keisarillisen Suomen Senaatin Kirkollistoimikunnan ja Opetusministeriön matrikkeli 1809–1903. SSJ 48 (1994) s. 153.

Päivitetty 27.2.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fredrik Schreck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=11999>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Schreck, Joh. Fred. Tav. p. 928 || Tav. 65: 23.10.1805. Son af kirurgen vid T:hus reg. Ge. Vilh. S. († 1812). Född 7.9.1783 i Hauho. Munsterskrifvare vid Savolax fotjägare reg. 1792–98. Gymnasist i Borgå 1798. Betyg 13.6.1810 till auskult. i Åbo hofr. (21.6.1811). E. o. kopist i reger. konselj.; ordinarie 1812. Kanslist 1816. Protokollssekr. tit. 1822. Registrator s. å. Hofråds tit. 1832. Afsked s. å. Död 20.4.1849 å Seppälä boställe i Hauho.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 468.

Tallenna tiedot muistiin