Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

13.2.1806 Karl Gustaf Nykopp 12022. * Sulkavalla 6.8.1785. Vht: tilanomistaja Rantasalmen Ilohovissa, kornetti Nils Johan Nykopp († 1810) ja Katarina Elisabet Fabritius. Kuopion triviaalikoulun oppilas 1.3.1799 – 12.12.1801 (betyg). Porvoon lukion oppilas 16.2.1802 – 5.2.1806. Ylioppilas Turussa 13.2.1806 Nykopp, Carol. Gust. Wib. _ 930. Viipurilaisen osakunnan jäsen 15.2.1806 1806 15 Febr. \ Carl Gustaf Nykopp \ 6/8 1785 \ Kornett \ Sulkava \ Filosofie Magister 1810. | Mag. Doc. i Grek. Litterat. vid K. Ak. i Åbo 1812. | Akad. Adjunct i Grek. Lit. 1813 | Curator för Wiborgska Nationen från Höst Term. 1814 tills början af Vår Term. 1826. | Kyrkoherde i Jockas 1826. | Contracts Prost 1827. | Domprost i Borgå. Respondentti 6.6.1807 pro exercitio, pr. Gustaf Henrik Forsius 11085. Matkapassi Sulkavalle matkustamista varten 23.6.1808. FK 8.12.1809. Respondentti 2.6.1810 pro gradu, pr. Johan Bonsdorff 10389. Pedagogian tutkinto 26.6.1810. FM 6.7.1810. Preeses 9.5.1812 pro venia docendi. Todistus registratuurassa 12.6.1824. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 10.11.1824. TT h.c. 17.7.1840 (nim. 14.7.1840). — Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1814–26. — Turun akatemian konsistorin amanuenssi 1811, Kreikan kirjallisuuden dosentti 1812, apulainen 1813. Koulukomission sihteeri 1818. Kreikan kirjallisuuden vt. professorina 1820, 1821 ja 1823–26. Juvan kirkkoherra 1826. Lääninrovasti s.v. Porvoon tuomiorovasti 1844. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Porvoossa 1842. † Porvoossa 26.5.1849.

Pso: 1815 Anna Kristina Dreilick († 1880).

Isän isän isän isä: Parikkalan kirkkoherra Samuel Nycopensis 2333 (yo 1674, † 1688).

Poika: senaattori Albert Verner Nykopp 16153 (yo 1843, † 1882).

Veljenpoika: Ristiinan kirkkoherra, FM Nils Gustaf Nykopp 15853 (yo 1840, † 1872).

Lanko: kihlakunnantuomari Zachris Alopaeus 10979 (yo 1796, † 1839).

Lanko: Pietarsaaren tullinhoitaja Johan Adolf Dreilick 12965 (yo 1816, † 1872).

Vävy: Porvoon piispa Carl Henrik Alopaeus 16202 (yo 1844, † 1892).

Yksityistod. saaja 8.3.1813: Johan Gustaf Dahlbeck 12610; 8.3.1813: August Lundström 12611; 8.3.1813: Karl Georg Öhmann 12612; 8.3.1813: Elis Robert Öhmann 12613; 12.6.1813: Johan Fredrik Tillman 12629; s.d.: Gustaf Mauritz Waenerberg 12710; 11.2.1815: Gabriel Kristian Ekeblom 12774; s.d.: Henrik Jonas Zilliacus 12796; s.d.: Karl Efraim Waenerberg 12803; s.d.: Anders Fredrik Elfvengren 12846; s.d.: Reinhold Vilhelm Malleen 12909; Karl Reinhold Mattheiszen 13545; Fredrik Vilhelm Dreilick 13546; Anders Vilhelm Lundström 13644; Gustaf Johan Mechelin 13683; s.d.: Adolf Fredrik Baer 13730; s.d.: Erik Napoleon Bonsdorff 13896; s.d.: Alexander Adam Dreilick 14061.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 140a; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1394; HYKA TAA Ba, Teologisen seminaarin oppilasmatrikkeli 1807–09 s. 13 (sl. 1807); HYKA TAA Ba, Pedagogisen seminaarin oppilasmatrikkeli 1807–10 #20 (kl. 1807); HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1824; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (v.l. 19.11.1813); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1806–1826 ([1806], 7.11.1807); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (26.5.1810); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2521. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 467 (CLVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 130 (CLVII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1177; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 206; K. Wirilander, Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Triwialskola 1788–1815. SSJ 27 (1970) #99. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 109, 281; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 955 (Nycopensis Taulu 10); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 15, 24, 51, 91; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 444 (Nycopensis Tab. 13); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #613R, 1009R, 2702–2705P; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 166.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gustaf Nykopp. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=12022>. Luettu 22.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Nykopp, Carol. Gust. Vib. p. 930 || Vib. 1394: 15.2.1806 [14.2]. Son af kornetten Nils Joh. N. i Sulkava. Född 6.8.1785. Gymnasist i Borgå 1802. Stipendiat 1806–12. Respondens 6.6.1807 (med ded. till sin far och mor) u. G. H. Forsius (p. 783), 2.6.1810 pro gradu u. Joh. Bonsdorff; sjelf præses 9.5, 6.6.1812. Magister 6.7.1810. Amanuens i k:m 1811. Docens i grek. litt. 4.7.1812. Adjunkt i grek. litt. 1.12.1813. Kurator för Vib. nat. 1814–26. Sekret. i skolkommissionen 1818. Förestod professuren i grek. litt. 1820, 1821, 1823–26. Pvgd 1824. Kh i Jokkas 1826. Kontraktsprost. Teol. d:r 1840. Domprost i Borgå 1844. Död 30.5.1849.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 467.

Nykopp, Car. Gust... Själf praeses 1812 etc.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 130.

Tallenna tiedot muistiin