Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1658) Ambrosius Nidulius, myöhemmin Nidelberg Ambrosius Svenonis, Smolandus 1204. Vht: Grännan pitäjän Boarpissa asunut Visingsborgin kreivikunnan kamreeri Sven Olofsson ja Ingeborg Nilsdotter tämän 1. avioliitossa. Visingsön koulun oppilas 11.1648 Ambrosius Svenonis Grennensis. | NB. Fiscalis Dicasterii Åbo deinde Assessor. Mainitaan ensimmäisen kerran ylioppilaana menosääntökirjan stipendiaattiluettelossa 1658. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1658 – sl. 1658. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1659 – sl. 1662. Respondentti 1661(?, Lidén), pr. Enevald Svenonius 132. Oraatio 11.5.1662. Götan hovioikeuden auskultantti 16.2.1663. Svean hovioikeuden auskultantti. Respondentti Turussa 4.12.1663, pr. Enevald Svenonius 132. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1663. FK 1664. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1664 – kl. 1665. Respondentti 12.5.1665 pro gradu, pr. Axel Kempe 168. Ylioppilas Uppsalassa 28.10.1666 Ambrosius Nidulius Cand. Phil. Aboa venit. \ Äfven Nidelberg. Ylioppilas Jenassa Wintersemester 1669 Nidelbergk, Ambr., Smolandia Svecus. — Hovijunkkari. Turun hovioikeuden kanneviskaali 1674, aatelittomien luokan asessori 1684. † Turussa 22.7.1689.

Pso: 1:o N.N. († 1678); 2:o 1679 Katarina Jakobsdotter Etholenius († 1697).

Appi: Lammin kirkkoherra Jakob Etholenius 386 (yo 1644, † 1688).

Veli: kapteeni Petter Nidulius, myöh. Nidelberg 1616 (yo 1663, † 1696).

Velipuoli: raatimies Grännassa Johan Wernerus 2649 (yo 1678, † 1700).

Poika: kihlakunnantuomari Jakob Nidelberg 4026 (yo 1694, † 1736).

Poika: turkulainen raatimies Salomon Nidelberg 4027 (yo 1694, † 1734).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 29.7.1674 f. 275 (Advocat Fiscals Fullmacht för Ambrosio Niedelbergh, uti Åboo Hoff Rätt), 1.9.1684 f. 540 (Vocation till Advocat Fiscalen Ambrosius Niedelberg att wara Assessor i Åbo Håffrätt), 1.9.1684 f. 541; KA mf. ES 1726 (bb 20) Hollolan ja Tennilän käräjät 20.–21.11.1700 s. 508 (Såsom Dygdesamme Hustru Anna Nidelberg genom des meddelte skrift uplåtit Gabriel Johansson halfwa delen af des augments hemman i Wehmais). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 75 (XVIII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 29, 30; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 202, 203, 243, 244, 272, 333, 402, 403, 460, 484, 522; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 15, 52, 73(?); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 19; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 193; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 195 (4.8.1678, ‡ Ambrosij Nidelbergz hustro), 218 (11.8.1689, ‡), 254 (8.8.1697, ‡ änka); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 240 #263 (28.10.1676), 241 #264 (28.10.1676), 242 #265 (29.10.1676); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 58–59 #218 (19.5.1665), 173–174 #330 (5.12.1676), 176 #332 (27.6.1677); [P. Wilstadius (utg.)], Braheskolans på Visingsö matrikel 1636–1816 (1947) s. 23; Die Matrikel der Universität Jena II 1652–1723 (bearb. v. R. Jauernig und M. Steiger, 1961–77) s. 560; P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses IV 1664–1699 (1971) s. 891 #1058, 1089; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #679. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 342; J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 180 V#3693; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 322; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 182 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not. 98); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 218; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2021R, 3677G, 3693R, 3702G, 3723R, 4196D; B. Edlund, Göta hovrätts auskultanter 1635–1804 (1984) s. 67; S. Almqvist, Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten. Släkt och hävd 1986 s. 103; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 73; P. Ericsson, Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten. Släkt och hävd 1993 s. 282; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2072R, 2243H (‡), 2713, 3605R, 3695R, 4154H (vih. 1679), 4258, 4259, 4400D, 4412D.

Doria respondentti

Päivitetty 7.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ambrosius Nidelberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1204>. Luettu 26.6.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Nidulius l. Nidelberg, Ambros. Svenonis Smol. (kallas ock Og). – Stipendiat 1658–65. Af honom orat. Judex laudatus, Ab. 1662. Respondens 1660 o. 1663 u. Svenonius, 12.5.1665 u. Kempe. Filosofie kandidat 1664. Student i Upsala 28.10.1666. Advokatfiskal 1674 och assessor 1684 i Åbo hofr. Död 1689 i fattigdom. – Skrifter, se Åbo Hofr. Hist. p. 248 f.; Elmgr. p. 98.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 75.

Tallenna tiedot muistiin