Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1658 Hans Ståhlbom Johannes Johannis, Ostrobotniensis 1205. * noin 1638. Vht: Kristiinankaupungin pormestari, sotatuomari Hans L. Ståhlbom († ~1661) ja hänen 1. puolisonsa Anna Johansdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1658 [Ståhlbom] Joh. Ostrob _ 57. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1658] Iohannes Ståhlbom. — Kreivitär Kristina Brahen kirjanpitäjä Eurajoella (1664). Vaasaporin kreivikunnan ja Saaren läänin inspehtori 1668–78. † Lokalahdella 1.5.1678.

Pso: Maria Petraeus tämän 1. avioliitossa († 1732).

Pson seur. aviomies: lääninviskaali Elias Johansson Callinus 1376 (yo 1659/60, † 1684).

Appi: Turun piispa, FM ja TT Eskil Petraeus U1 († 1657).

Poika: Föglön kirkkoherra Johan Ståhlbom 2879 (yo 1680, † 1737).

Lanko: Närpiön kirkkoherra Jakob Holmius 925 (yo 1652, † 1697).

Vävy: Eurajoen kirkkoherra Samuel Hornaeus 3571 (yo 1689, † 1740).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 180b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #135; KA valtakunnanregistratuura 19.12.1644 f. 464 (Till Landzhöfdingen Hans Kyhle, at han tillholler Hans Stallbom, at betala Melcher Jung, huadh han honom skyldig är), 9.3.1652 f. 375 (Confirmation för Hans Ståhlbohm opå Borgmestare Embetet i Christina Stadh); KA mf. ES 1844 (kk 7) Eurajoen käräjät 4.–5.7.1664 s. 222 (Hennes Grefl: Nådes Högwälborne Fru Christinæ Brahes Bookhållare Wälförståndig Johan Ståhlbom); KA mf. ES 1850 (kk 16) Ylim. käräjät Mynämäessä 18.–19.12.1699 f. 373–385 (Baron och Leutenanten Högwälborne Henrich Johan Rebinder 3206 föredrog Rätten, huruledes han råkat i Action med sin för detta Tienste Pijga Anna Ståhlbohm, hwilcken sedan hon blifwit af honom hafwande, angifwit honom Leutenanten i det högwördige Dom Capitlet i Åbo, det woro samma lägersmåhl under Echtenskapz löfte skeedt ... Anna Ståhlbohm jempte des Moder hustro Maria Petræa); KA mf. ES 1924 (mm 12) Kalannin käräjät 16.–17.7.1679 f. 24; KA mf. ES 1932 (mm 37) Kalannin käräjät 31.5.–2.6.1701 s. 573 (Inspectorskan, dygdesamme Hustru Maria Petræa ... Inspectorskas dåtter Anna Ståhlbom ... dess Syster Catharina Ståhlbom, som är Gifft med Cappellanen uti Korpo Försambling H: Samuel Hornæus); KA mf. ES 2077 (ss 1) Närpiön käräjät 12.–13.1.1663 (berättat, att ... ef:r Bårghmestarens Sal: Hans Stolboms dödh, är iblandh Bårghmestarens sacker een Sölff Kanna funnit hwar på skulle hafua warit Sal: H:r Johan Duffuas Nambn och wapen på, katso 7); KA mf. ES 2079 (ss 3) Lapväärtin käräjät 22.–23.1.1674 s. 5 (om stycke Engh ... Bengt Andersson till Johan Hansson Stålboom för 13 åhr sedhan försålt); KA mf. ES 2030 (rr 10) Lapväärtin käräjät 30.–31.8.1658 f. 345; KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 30.8.1682. — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 75 (XVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 212 (isä), 219 (isä), 220 (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 297 passim (isä); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #135. — M. Jokipii, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat II. HTutk 48:2 (1960) s. 263; A. Ilmoniemi, Olof Jönsson Snellman Kristiinankaupungissa. Genos 32 (1961) s. 55; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #963D, 2153D, 3768D; L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 60; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1682 (1714, leski), 2863 (1715, leski), 4101 (1716, leski), 5862 (1719, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3067D, 4410H (‡).

Päivitetty 24.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Ståhlbom. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1205>. Luettu 10.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ståhlbom, Joh. Ostrob. p. 57 || Ob. 135: 1658.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 75.

Tallenna tiedot muistiin