Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

13.10.1807 Reinhold von Becker 12147. * Kangasniemellä 26.12.1788. Vht: tilanomistaja Kangasniemen Paapolassa, tykistön kersantti Anders von Becker († 1808) ja Anna Sofia Sundström. Kuopion triviaalikoulun oppilas 18.9.1800 – 12.12.1804 (intyg). Porvoon lukion oppilas 18.3.1805 – 20.9.1806 (in Sveciam migravit, Upsaliensis Academiae hospitium expetiturus). Viipurilaisen osakunnan jäsen 12.10.1807 12/10 [1807] \ Reinhold von Becker \ 1788. \ Sergeant \ Kangasniemi \ Philosophiæ Magister 1810. | Mag. Docens i Historien, vid K. Akad. i Åbo, 1813. | Historiar. Adj. 1816. Erhöll Professors Titel 1834. Ylioppilas Turussa 13.10.1807 Becker, von, Reinhold, Wiburg. _ 953. Matkapassi veljensä kanssa Hämeenlinnan ja Heinolan kautta Kangasniemelle matkustamista varten 23.5.1808. Respondentti 25.5.1809 pro exercitio, pr. Johan Henrik Avellan 10546. FK 4.6.1810. Respondentti 15.6.1810 pro gradu, pr. Anders Johan Mether 10517. FM 6.7.1810. Pedagogian tutkinto 7.3.1812. Todistus Loviisan triviaalikoulun konrehtorin viran hakemista varten registratuurassa 10.6.1812. Todistus registratuurassa 12.1.1813. Preeses 23.6.1813 pro venia docendi. Preeses 16.10.1833 pro munere. — Viipurilaisen osakunnan kunniajäsen (1818). Hämäläisen osakunnan kuraattori 1839–41. — Turun akatemian (vuodesta 1828 Aleksanterin yliopiston) historian dosentti 1813, konsistorin amanuenssi 1814, historian apulainen 1816, ajoittain vt. professorina vuosina 1817–34, lakkautuspalkalle 1852. Samalla senaatin vt. suomen kielen kääntäjä 1829–56. Professorin arvonimi 1834. † Helsingissä 10.6.1858.

Pso: 1822 Karolina Idestam († 1858).

Appi: Huittisten kirkkoherra Daniel Idman 9654 (yo 1779, † 1806).

Äidin isä: Eräjärven kappalainen Henrik Sundström 6780 (yo 1741, † 1789).

Veli: kihlakunnantuomari Axel von Becker 12220 (yo 1808, † 1852).

Veli: Pälkjärven kirkkoherra, FM Johan von Becker 12845 (yo 1815, † 1846).

Poika: professori, valtioneuvos, FM ja LKT Frans Josef von Becker 15705 (yo 1839, † 1890).

Poika: akateemikko, professori Adolf von Becker 16575 (yo 1848, † 1909).

Poika: helsinkiläinen opettaja, kirjailija Karl Hugo von Becker 16919 (yo 1851, † 1911).

Yksityistod. saaja 18.2.1814: Adolf Aminoff 12700; 7.5.1814: Berndt David von Torcken 12713; 1.6.1814: Pehr Adrian Gahmberg 12714; 1.6.1814: Johan Vilhelm Tavaststjerna 12715; 6.5.1815: Anders Magnus Jung 12793; 31.5.1815: Johan Fredrik Olsoni 12804; 29.9.1815: Johan von Becker 12845; 5.2.1816: Johan Fredrik Gadelli 12875; Alexander Lavonius 13078; Karl Johan Jung 13157; Anders Johan Wenell 13358; Gustaf Georg Gideon von Becker 13590.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 18a; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1412; HYKA TAA Ba, Teologisen seminaarin oppilasmatrikkeli 1807–09 s. 2 (sl. 1807); HYKA TAA Ba, Pedagogisen seminaarin oppilasmatrikkeli 1807–10 #32 (sl. 1807); HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1812; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1813; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (v.l. 21.4.1816); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (3 kpl); HYKA TAA He, Ekestubben rahaston stipendihakemukset 1797–1827 (18.11.1807); KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 479 (CLIX); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1269; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 209; K. Wirilander, Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Triwialskola 1788–1815. SSJ 27 (1970) #130. — T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I (1925) s. 51; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 251 (von Becker Tab. 20); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 81 (von Becker Tab. 16); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #204R, 219–221P, 2558R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7301; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 521.

Doria respondentti
Doria praeses

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Reinhold von Becker. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=12147>. Luettu 29.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Becker, von, Reinhold Viburg. p. 953 || Vib. 1412: 13.10.1807 [6.6]. Son af f. d. sergeanten vid artilleriet på Sveaborg And. v. B. († 1808 på sin gård Paapola i Kangasniemi). Född 26.12.1788 i Kangasniemi. Skolgången i Kuopio. Gymnasist i Borgå 1805, derifrån afgångsbetyg 29.9.1806 till Upsala. Stipendiat, Ekest. 1807–12. Respondens 25.5.1809 u. J. H. Avellan, 15.6.1810 pro gradu u. Mether; sjelf præses 23.6, 17.11.1813 etc. Magister 6.7.1810. Betyg 10.6.1812 för ansökan af konrektoratet i Lovisa skola. Docens i hist. 28.7.1813. Aman. vid k:m 1814. Adjunkt i hist. 1816. Förestod professuren tidtals 1817, 1821, 1822–27, 1830, 1832–34. T. f. translator för finska spr. i senaten 1829–56. En af finska litt. sällsk. stiftare 1831. Professors tit. 1834. Kurator för Tav. nationen 1839–41. Afsked som emeritus 1852. Död 10.6.1858 i H:fors. Skrifter, se Elmgr. II, 47; Renvall.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 479.

Tallenna tiedot muistiin