Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1814 Karl Per Edvard Gadd 12763. * Somerolla(?) 7.8.1800. Vht: laamanni Karl Kristian Gadd 9836 (yo 1781, † 1817) ja Juliana Lovisa Burtz. Yksityistodistus 21.11.1814. Pääsykuulustelu 25.11.1814. Ylioppilas Turussa sl. 1814 [Gadd] Car. Petrus, Tav. _ 1052. Hämäläisen osakunnan jäsen 2.1815 [MDCCCXV] Febr: ‹–› Carolus Gadd natus patre Judice prowinciali Carolo Gadd anno 1800. | afgången med Betyg att blifva Jurist d. 10 Dec. 1817. | Assessor i K. Åbo HofRätt. | Tit. HofRätts-Råd. Respondentti 8.6.1816 pro exercitio, pr. Axel Gabriel Sjöström 12274. Tuomarintutkinto 11.12.1817. Turun hovioikeuden auskultantti 18.12.1817. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1820. Varatuomari 1821. Hovioikeuden kanslisti 1822, kirjaaja 1827, ylim. viskaali 1829. Turun kunnallispormestari 1831. Turun hovioikeuden asessori 1833. Hovioikeudenneuvoksen arvonimi 1839. Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1849. Senaatin oikeusosaston jäsen 1856. Senaatin prokuraattori s.v. Viipurin hovioikeuden presidentti 1863, ero 1868. † Helsingissä 25.5.1883.

Pso: 1839 Lovisa Fredrika Tammelander († 1907).

Yksityistod. antaja 21.11.1814: Gabriel Hirn 11251.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 69b; HYK ms., Häm. osak. matr. #146; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1817 f. 218 (12.12.1817, Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1814; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #776. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 542 (CLXVI). — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #3; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 491 (Gadd Taulu 7); A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 223; H. J. Boström, Suomen kaupunkien pormestarit 1800-luvulla. SSJ 1 (1922) s. 6; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 295; W. Kannel (toim.), Viipurin hovioikeus 1839–1939 (1939) s. 101; M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 152; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3587R.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Per Edvard Gadd. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=12763>. Luettu 7.7.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gadd, Car. Petrus [Edv.]. Tav. p. 1052 || Tav. 146: 10.2.1815. Hans far (Car. Chr.) p. 598. Född 7.8.1800. Stipendiat 1815–17. Respondens 8.6.1816 u. Sjöström. Betyg 16.12.1817 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 18.12. Extra notarie. Vicehäradsh. 1821. Kanslist. Registrator. Extra fiskal. Politie borgm. i Åbo 1831. Assessor i hofr. 1833. Redaktör i lagkommissionen 1837–42. Hofrättsråd. Ledamot i senaten 1856. Prokurator s. å. President i Viborgs hofr. 1863. Afsked 1868. Död 1883.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 542.

Tallenna tiedot muistiin