Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

9.2.1815 Bror Ulrik Björkstén, aateloituna 1853 af Björksten 12769. * Hollolassa 9.9.1795. Vht: Hollolan kappalainen Johan Björkstén 8556 (yo 1765, † 1809) ja Eva Magdalena Tuderus. Porvoon lukion oppilas 31.5.1809 – 26.1.1814 (testim. vitae, instructus Stockholmiam petiit). Pääsykuulustelu 8.2.1815. Ylioppilas Turussa 9.2.1815 Björksten, Brod. Ulric. Tav. _ 1054. Hämäläisen osakunnan jäsen 10.2.1815 [MDCCCXV] Broderus Udalricus Björkstén Natus patre Johanne Björkstén Vice Pastore in Hollola die 9 Septembris 1795. | afgången med Betyg att blifva Jurist 13. Dec. 1815. | 1816 d. 6 Augusti såsom Extra Kammarskrifvare i K. Senatens Ekon. Depart., befordrad till Ord. Kopist i Militia Exped. | 1819 d. 18 Maj, Kanslist i Kammar Exp. | 1836 d. 12 Januari n. st. Riddare af Kejs. St. Wladimirs Ordens 4:e Klass, såsom då vorden Referend. Sekreterare i Senatens f:r Finland Oecon. Departem. | 1837 d. 19 (31) Maj, på begäran erhållit Afsked, och samma dag kallad att vara Ledamot i Kejs. Senatens Oecon. Departement. | Statsråd. Kameraalitutkinto 27.5.1815. Tuomarintutkinto 11.12.1815. Turun hovioikeuden auskultantti 19.12.1815. — Hallituskonseljin (senaatin) talousosaston ylim. kamarikirjuri 1815, sotilastoimituskunnan kopisti 1816, kamaritoimituskunnan kanslisti 1819. Protokollasihteerin arvonimi 1822. Senaatin valtiovaraintoimituskunnan apulaisesittelijäsihteeri 1824–32, protokollasihteeri 1826, esittelijäsihteeri 1832, ero 1837. Senaatin talousosaston jäsen 1837–56, sotilastoimituskunnan päällikkö 1840–41, kamaritoimituskunnan 1841–53. Samalla Suomen ylisotaoikeuden vt. sihteeri 1819–24, päätullijohtokunnan jäsen 1824–26, tie- ja vesikulkulaitosjohtokunnan jäsen 1839 ja sensuuriylihallituksen jäsen 1845. Valtioneuvos 1839. Todellinen valtioneuvos 1850. Aateloitu 1853. Omisti Espoon Bodomin. † Espoossa 14.9.1856.

Pso: 1822 Gustava Ulrika Kuhlberg († 1856).

Poika: hovioikeudenneuvos Johan Alfred Björkstén, v:sta 1853 af Björksten 15667 (yo 1839, † 1873).

Poika: tilanomistaja Karunassa Frans Henrik Björkstén, v:sta 1853 af Björksten 16571 (yo 1848, † 1873).

Poika: senaatin esittelijäsihteeri, valtioneuvos Axel Gabriel Björkstén, v:sta 1853 af Björksten 16711 (yo 1849, † 1895).

Poika: Rajamäen viinanpolttimon tarkastaja Edvard af Björkstén 17549 (yo 1856, † 1903).

Vävy: senaattori, kuvernööri, FM Karl Fabian Theodor Langenskjöld, vapaaherra 1860 Langenskiöld 14051 (yo 1825, † 1863).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 23b; HYK ms., Häm. osak. matr. #145; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1815 (15.12.1815, Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1815; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #747. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 541 (CLXVI); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1338. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 147 (Björkstén Taulu 2); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 89; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 163; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 34 (af Björksten Tab. 1); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #232.

Päivitetty 15.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bror Ulrik af Björksten. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=12769>. Luettu 14.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Björkstén, Brod. Ulric. Tav. p. 1054 || Tav. 145: 10.2.1815 [9.2]. Hans far p. 495, bröder p. 800, 848. Född 9.9.1795. Gymnasist i Borgå 1808. Betyg 15.12.1815 till rätteg.v. E. o. kammarskr. i reger. konselj. 4.7. Ausk. i Åbo hofr. 19.12. Kopist i senaten 1816. Tillika t. f. sekret. i öfverkrigsdomst. 1819–24. Protok. sekr. tit. 1822. Biträdande referend. sekr. Prot. sekr. Referend. sekr. 1832. Ledamot i senaten 1837. Statsråd 1839. Verkl. statsråd 1850. Adlad 1853: af Björksten. Afsked 1853. Död 14.9.1856 på sin egendom Bodom i Esbo.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 541.

Tallenna tiedot muistiin