Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1658/59 Johan Cerestes Johannes Johannis 1279. Syntyperä ei ole tiedossa. Ylioppilas Turussa 1658/59 Cerestes Joh. Johannis _ 60. — Saarna-apulainen Tukholman suom. seurakunnassa 1670–74. Sairaalloinen. † vanhana ylioppilaana Tukholmassa (suom. seurak.) 9.9.1679.

Pso: Margareta Henriksdotter (jäi leskeksi).

Vertaa: apulaispappi Anders Mennander 1379 (yo 1659/60, † 1676).

Kaima: Johan (Johannes Johannis) 1455 (yo (1661)).

Kaima: Johan (Johannes Johannis) 1606 (yo (1663)).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 40b. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 77 (XIX), 482 (Tillägg och rättelser. XIX); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 29 (8.11.1671, H:s H. G. N:des recommendation om Joh. Cereste, om stipendio), 37 (24.1.1672, Johann. Cerestes skall fåå af fisco 10 d:r s:r m:t), 74 (8.5.1672, Johannes Cerestes beklagadhe skrifftl. öf:r sin fattigdoom, och siukliga lägenheet ...), 108, 109 (15.1.1673, Resol. Cerestes skall bekomma tree tun:r spannmåhl af den summan Academien åhrligen plägar contribuera till stadsens hospital), 164–165 (21.8.1673, Studiosus Cerestes blef inkallad, och tillfrågad hwarföre han förhåller sin syster hennes arf? ... hans eena syster som är i Stockholm ...), 221, 236, 244, 246 (30.1.1675, blef resolverat att han [Cerestes] intet längre skulle eller kunde wara under Acad. jurisdiction); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 163–164 #171 (7.10.1667). — L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 50.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Cerestes. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1279>. Luettu 5.7.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cerestes... Uppsades 30.1.1675 från akademins jurisdiktion.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 482.

Cerestes, Joh. Johannis. p. 60 || En Joh. Johannis Aboens., son af en fattig prest, nämd i prot. 5.9.1660–3.10.1674. Vitne mot Eolenius. Intagen på Sjählö.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 77.

Tallenna tiedot muistiin