Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

18.10.1815 FM Nathanael Gerhard af Schultén nuorempi 12860. * Nauvossa 16.6.1794. Vht: senaattori, professori, FM Nathanael Gerhard Schultén, aatel. 1809 af Schultén 8378 (yo 1762, † 1825) ja Jakobina Teodora Finckenberg. Ylioppilas Uppsalassa 22.6.1809 Nath. Gerh. Schultén Westmannus (* 1794) – 4.10.1815 (betyg). Respondentti Uppsalassa 6.4.1814 pro exercitio, pr. matem. prof. Jöns Svanberg. FK Uppsalassa 8.2.1815. Respondentti Uppsalassa 10.5.1815 pro gradu, pr. Jöns Svanberg. FM Uppsalassa 15.6.1815 ultimus. Ylioppilas Turussa 18.10.1815 [af Schultén] Nathan. Gerh. Ab. _ 1070. Turkulaisen osakunnan jäsen 24.10.1815 24/10 1815. Nath. Gerh. af Schultén 16/6 1794. | Född på Wikom i Nagu. Student i Upsala den 23 Juni 1809. Innehade vid Phil. Doctors promotionen d. 15 Juni 1815 Andra hedersrummet. Curator för Westmanländska Nation vårtermin 1815. Docens i Tillämpade Mathematiken d. 10 Maj 1816. Adjunkt d. 18 Nov. 1816 i Mathematik och Physik. Professor i Mathematiken d. 4 Januari 1826. Inspector för Åbo Nation (Afdelning) ifrån d. ‹–› till den 7/2 1838. Preeses 22.11.1815 pro venia docendi. Matematiikan opintoja Pariisissa 1824. — Uppsalan Västmanlantilaisen osakunnan kuraattori 1815. Turkulaisen osakunnan kunniajäsen (1818), inspehtori 1826–38. Fil. tiedek. dekaani 1828–29, 1835–36 ja 1844–45, promoottori 1844. — Turun akatemian (Aleksanterin yliopiston) sovelletun matematiikan dosentti 1816, matematiikan ja fysiikan apulainen 1817, vt. matematiikan professori 1824, vakinainen 1826, ero täysinpalvelleena 1855. Kanslianeuvos s.v. † Turussa 5.8.1860.

Pso: 1832 Agata Eleonora von Knorring († 1886).

Vävy: Turun hovioikeuden presidentti Karl Robert Procopé 12309 (yo 1810, † 1868).

Yksityistod. saaja 26.11.1822: Axel Olof Nordvik 13741.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 172a; HYK ms., Turkul. osak. matr. I #79; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (v.l. 6.11.1817), (v.l. 23.12.1825); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1815; KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 559 (CLXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 135 (CLXVII); Uppsala universitets matrikel IV 1801–1817 (utg. P. Sjögren, 1960) s. 52. — G. Marklin, Catalogus disputationum ... continuatus I. Disp. Upsalienses (1820) p. 189, 190; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #164; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 15, 52; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 868; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII (1932) s. 68 (af Schultén Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3563–3578P; T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1025 (af Schultén Tab. 2).

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nathanael Gerhard af Schultén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=12860>. Luettu 22.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Schultén, af, N. G... 16.6.1797 läs 1794.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 135.

af Schultén, Nathan. Gerh. Ab. p. 1070 || Ab. 79: 24.10.1815 [18.10], i Upsala 23.6.1809. Hans far p. 482, bröder i CLXIII, p. 1052. Född 16.6.1797 i Nagu. Respondens i Upsala 1814 och pro gradu 1815 u. Jöns Svanberg. Magister der 15.6.1815, ultimus. Kurator för Vestmanlands nation s. å. Præses i Åbo för diss. 22.11.1815 ff. Docens i tillämpad matematik 10.5.1816. Adjunkt i matem. och fysik. 1817. Prisbelönt af vet. akad. i Sth med Fernerska priset 1819. Bestred matem. professuren 1824–25. Vetenskaplig resa till Paris 1824. Professor i matem. 1826. Inspektor för Åbo nation 1826–38. Promotor i filos. fakult. 21.6.1844. Afsked såsom emeritus 1855. Kansliråd. Död 5.8.1860 i Åbo. Ledamot af flere lärda sällsk.; en af finska vet. soc:s stiftare och dess ständiga sekret. 1838–55. Skrifter, se Marklin; Elmgr. II, 73; Renvall.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 559.

Tallenna tiedot muistiin