Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1658/59 Johan Lillieholm Johannes Matthiæ, nobilis 1287. * Tukholmassa 18.5.1644. Vht: Ylä-Satakunnan kihlakunnantuomari Matias Lillieholm (Matthias Johannis, yo Uppsalassa 7.6.1629, † 1675) ja Anna Bendtz. Ylioppilas Turussa 1658/59 Lilieholm Johan _ 60. † ylioppilaana Turussa 24.10.1661.

Veli: Herman Lillieholm 1288 (yo 1658/59).

Veli: Svean hovioikeuden auskultantti, vänrikki Matias Lillieholm 1289 (yo 1658/59).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 116b; KA valtakunnanregistratuura 29.4.1648 f. 511 (Fullmacht för Matthias Johansson, at wara Secreter. wedh den Gen. Gouvernements staten uthi Finlandh), 15.1.1653 f. 3 (Sköldebreef för Secret. widh dhedh Finske General Gouvernementet Matthias Johansson), 2.7.1655 f. 220 (För Math. Lillieholm Häradzhöfdinge fullmacht på öfre Sathegunden i Norrefinlandh), 12.12.1673 f. 200 (Försäkring för Assessoren Daniel Gyllenstolpe 743 att fåå wara Häradzhöffdinge i Satagunda häradh effter Lillieholms dödh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 78 (XIX); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 150 (6.10.1661, ‡). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 262 (Lilljeholm Tab. II); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 700 (Lillieholm Tab. 1); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4003 (ks. Melander #452).

Päivitetty 22.12.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lillieholm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1287>. Luettu 20.10.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lilieholm, Johan. p. 60 || Son af Matth. Johansson Liljeholm till Korkala i Nyland, adlad 1653, häradshöfding i Öfra Satakunda (1655, † 1675). Nämd i prot. 10.2.1664? Ej i ättartaflorna.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 78.

Tallenna tiedot muistiin