Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

21.6.1816 Johan Fredrik Selin 12932. * Hämeenlinnassa 21.6.1801. Vht: Hämeenlinnan pormestari, varatuomari Josias Selin 10330 (yo 1787, † 1819) ja Eva Ulrika Leopold. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 4.10.1815 – 15.6.1816. Pääsykuulustelu 21.6.1816. Ylioppilas Turussa 21.6.1816 [Selin] Joh. Fredr. Tav. _ 1078. Hämäläisen osakunnan jäsen 22.6.1816 [MDCCCXVI Junii 22.] Johannes Fredericus Selin natus die 22 Junii 1801 Patre Consule Josia Selin Tavasteburgensi. | afgången den 10 Junii 1818 med Betyg att blifva Jurist | Assessor i Wiborgs HofRätt | Hofrättsråd i Wiborgs Hofrätt den den 7. Jan. 1845. | År 1835 d. 23 Februari, såsom då vorden Notarie, befordrad till Vice-Advokat-Fiskal i Åbo Hof Rätt | 1/8 1836 uppförd i 2:a Förslagsrummet till Advokat Fiskals Tjensten i Åbo Hof Rätt. | Hofrättsråd i Wiborgs Hofrätt. Tuomarintutkinto 8.6.1818. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1818. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1822. Varatuomari 1823. Hovioikeuden kanslisti 1827, kirjaaja 1831, ylim. viskaali s.v., notaari 1832, varakanneviskaali 1835, hovioikeuden apujäsen 1835–39. Viipurin hovioikeuden asessori 1839, hovioikeudenneuvos 1845. Viipurin Säästöpankin perustajia 1846. † Viipurissa 22.4.1859.

Pso: 1841 Anna Eveline Blondina von Knorring († 1879).

Appi: majuri Frans Henrik von Knorring 12476 (yo 1811, † 1826).

Poika: kihlakunnantuomari, hovioikeudenneuvos Nikolai Selin 18154 (yo 1862, † 1910).

Poika: kihlakunnantuomari, laamanni Johan Robert Benjamin Selin 19645 (yo 1873, † 1924).

Vävy: hovioikeudenneuvos Oskar Johan Karsten 17065 (yo 1852, † 1894).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 173a; HYK ms., Häm. osak. matr. #164; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1818 (15.6.1818, Todistus); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1816; HYKA TAA He, Ekestubben rahaston stipendihakemukset 1797–1827 (26.10.1816); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #783. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 559 (CLXVII); E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #188a; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #356. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1178 (Selin Taulu 6); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 582; W. Kannel (toim.), Viipurin hovioikeus 1839–1939 (1939) s. 153.

Päivitetty 15.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fredrik Selin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=12932>. Luettu 9.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Selin, Joh. Fredr. Tavast. p. 1078 || Tav. 164: 22.6.1816 [21.6]. Hans far p. 671. Född 22.6.1801 i T:hus. Betyg 15.6.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Extra notarie. Vicehäradsh. 1823. Kanslist. Registrator. Extra fiskal. Notarie. Viceadvokatfiskal 1835. Assessor i Viborgs hofr. 1839. Hofrättsråd 1845. Död 22.4.1859 i Viborg.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 559.

Tallenna tiedot muistiin