Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1.3.1817 Claes Alfred Stjernvall 12985. * Mäntsälässä 29.12.1803. Vht: tilanomistaja Mäntsälän Linnaisissa, luutnantti Hans Henrik Stjernvall († 1820) ja hänen 1. puolisonsa Anna Lovisa Ekblad. Porvoon lukion oppilas 23.2.1816 – 1817 (skiljebetyg). Ylioppilas Turussa 1.3.1817. Todistus Haapaniemen topografi- ja sotilaskouluun pyrkimistä varten registratuurassa 9.7.1818 (inskrifven den 1. Mars 1817; ei kirjoittautunut Haapaniemeen vaan palasi Turkuun). Respondentti 23.5.1821, pr. Nathanael Gerhard af Schultén 12860. Todistus registratuurassa 14.9.1822 inskrifven den 6.‹!› Martii 1817. Ylioppilas Uppsalassa 24.1.1823 Claes Alfred Stiernvall Fenno Nob. (* 1803) Civis antea Acad. Imp. Aboensis. — Voluntaari Venäjän tie- ja vesikulkulaitoskunnassa 1824, vänrikki 1825, aliluutnantti 1826, luutnantti 1827, kapteeni 1831, majuri 1835, everstiluutnantti 1840. Siirto Suomen tie- ja vesikulkulaitosjohtokunnan insinöörikuntaan 1847, insinöörikunnan päällikkö s.v., eversti s.v., kenraalimajuri 1854, vt. ylitirehtööri s.v., ero 1856. Omisti Ylöjärven Lielahden. † Ylöjärvellä 22.7.1869.

Pso: 1832 Selma Aurora von Kræmer († 1888).

Veli: majuri Henrik Gustaf Stjernvall 12294 (yo 1810, † 1831).

Poika (a.u.): kenraalimajuri Johan Richard Alfred Schleussner 16885 (yo 1851, † 1908).

Vävy: senaattori, salaneuvos, FM Oskar Norrmén 15708 (yo 1839, † 1889).

Viittauksia: HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1818; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1822; HYKA TAA He, Ekestubben rahaston stipendihakemukset 1797–1827 (6.11.1817), (13.11.1820), (7.11.1821); KA Ansioluettelokokoelma; UUB Kansliets arkiv D I:8, Studentmatrikel 1816–1830. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 568 (CLXVIII); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 127 (Album Nationis Fennicæ #145); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #983; A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1507. — G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 63; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII (1932) s. 704 (Stiernvall Tab. 14); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3570R; T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1119 (Stjernvall Tab. 16).

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Claes Alfred Stjernvall. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=12985>. Luettu 24.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stjernvall, Claes Alfr. Nyl. || Student 6.3.1817. Hans bror p. 988. Född 29.12.1803 på Lindnäs i Mäntsälä. Gymnasist i Borgå 1816. Betyg 9.7.1818 till topogr. militärskolan på Haapaniemi. Efter dess brand (1819) åter vid akad. Respondens 1821 u. Schultén. Stipendiat, Ekest. 1822. Betyg 14.9.1822. Student i Upsala 24.1.1823. Åter till Finland s. å. på sommaren. Ingick vid väg- och vattenkommunikationskåren i Ryssland 1824. Fänrik der 1825. Öfverstelöjtn. der 1840. Transport. till ingeniörkåren för väg- och vattenkommunik. i Finland 1847. Chef för sagda kår och öfverste s. å. Generalmajor 1854. Afsked 1856. Flyttade först till sin egendom Lindnäs och, sedan han försåld denna åt sin halfbror geheimer. baron Knut S., till Lielax i Birkala. Död der 22.7.1869.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 568.

Tallenna tiedot muistiin