Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1658/59 Anders Almannus Andreas Michaelis, Neostadensis 1299. Porvarin poika Uudestakaupungista. Ylioppilas Turussa 1658/59. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] Andreas Michaëlis Nystadensis. — Kangasalan pitäjänapulainen 1671. Taivassalon kappalainen 1677. † 1677.

Pso: Agneta Johansdotter Walstenius tämän 2. avioliitossa (elossa 1685).

Pson edell. aviomies: Kangasalan kappalainen Johan Utter 530 (yo (1646), † 1670).

Poikapuoli: Oriveden kirkkoherra, FM Johan Utter 2523 (yo 1677, † 1722).

Lanko: Loimaan kirkkoherra Petter Wallenius, myöh. Walstenius 146 (yo 1640/41, † 1675).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #95; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Kangasalan käräjät 8.–10.7.1672 f. 492 (H:r Anders Michaelis i Käsemälax); KA mf. ES 1963 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 5.–6.3.1675 f. 70 (Cappelanen H:r Anders Uthj Käsemälax), Kangasalan käräjät 25.–29.10.1675 f. 158v (Coadjutoren H:r Andreas Amannus förekom nu och beswärade sig öfwer Sigfred Grelsson i Eskola, som skall han tiensten hoos honom uthi otijdh afträdt ... Afsadhes fördenskuld efter Nembdens sluut dett Sigfredh i Eskola, lijkmätigt det 15 Cap:l Bygn: B: bethalar H:r Andreæ Almanno 8 D:r Kop:r m:t), 161, Kangasalan ja Oriveden käräjät 26.–29.1.1678 f. 241v (Aff Rätten förordnades Tönnes Jöransson i Tarkela och Matz Matsson i Hertala att uthmätha Sahl: H:r Andreæ Almanni witterlige skuldfordran här i Sochnen. Sammaledes uth taga hoos dhem som någre Guld ringar uthaf honom bekommit annorstedes att sättia i underpant, så mycket dhe kunna inlösas med); KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan käräjät 23.–25.9.1678 f. 431v (Det Sölf bälte Sahl: H:r Andreas Almannus hoos Lendzmannen Clas Hansson pantsatt haf:r blef nu andre gången uplyst), 436, Kangasalan ja Oriveden käräjät 27.–29.1.1679 f. 533; KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 28.8.1675 (H:r Anders Ahlman proponerade och anklagade sin broder Gabriel Michellson, den på några åhr haf:r handlat på sin moders wegna, och alt det han under händer hafft haf:r han förskingrat och Gården till ödhe giort, at han Gabriel måtte uthur sin fadhers gård och till andra Boflytia, och efftär såsom Gabriel på sin sothe Sängh ligger, ährkänner Rätten at han befodhras af gårdzens egendom, till des han sin helssa igen bekomma kan, och sedan kan afvitringh skiee dem emellan). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 76 (XIX), 100 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 507 (29.3.1664, Andreas Almannus); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 281. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 172 (Död omkring 1688), 270; Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (1941–58) sp. 553 (Utter från Ytterö Tab. 5, tässä Taivassalon kappalaiselle on ilman lähdetietoa ilmoitettu virheellinen nimi "Andreas Martini Dalmannus"); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 207; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #963D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7486; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3067D.

Päivitetty 24.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Almannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1299>. Luettu 11.12.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Almannus, Andreas. – Nämd i prot. 29.3.1664. Sockneadjunkt i Kangasala 1671. Kpl i Töfsala 1677. Död omkr. 1688.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 100.

Andreas Michaelis Nystadens. Bor. 95.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 76.

Tallenna tiedot muistiin