Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1659) Anders Lochtander Andreas Petri, Ostrobotniensis 1308. Vht luult.: kajaanilainen porvari, raatimies Per Eriksson ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 3.1648 Andream Petri Bothniens. Opiskeli Uppsalassa vielä 1656. Mainitaan ylioppilaana Turun tuomiokapitulin pöytäkirjassa 9.3.1659, muttei välttämättä ollut kirjoilla Turun akatemiassa. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.4.1660. — Oulun Muhoksen kappalaisen apulainen 1660. † 1669/70.

Pso: Brita Markusdotter tämän 1. avioliitossa.

Appi: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun ent. rehtori, FM Markus Zadelerus 579 (yo (1647), † 1662).

Veli(?): Johan Lochtander 1099 (yo 1655, † 1667).

Viittauksia: Kimmo Kemppaisen tiedonanto 17.5.2010 (Tieto Anders Lochtanderin puolisosta, lähteenä KA mf. ES 2032 (rr 12) Oulun vapaaherrakunnan käräjät 24.2.1670 f. 406 Hustru Britha Markus d:r inlade i Rätten ett Extract utaff Protocollet af d: 16 Febru: 1669 dherutinnan hennes Sahl: Man H:r Anders Lochtander tillåtes effter dhe Muhos boers Consens att bärga Muhos Sari Holmen); KA mf. ES 2032 (rr 12) Muhoksen käräjät 16.2.1669 f. 240 (Företrädde Församblingens Predikandt utj Muhos Hederligh och wällärde H:r Andreas Petri Loctander och inlade effterskrefne mäns underskrefne wittnes skrifft, Dat. Muhos den 3 Junij 1667 ... förmälandes att dee hafwa låfwadt och tillsagdt bem:te H:r Anders ett boställe af Sochnens allmäninge att uppsättia sine huus opå Muhossaari benämdh, alldenstundh bem:te hållmas bebyggiande inom skall wara till skada), Oulun käräjät 24.2.1670 f. 406, Oulun käräjät 9.–12.7.1670 f. 440v (H:r Andreæ Lochtandri attest af d: 20 Maij 1669); KA mf. ES 2033 (rr 13) Oulun käräjät 8.–14.1.1674 f. 526 (Handelsman i Uhlo Anders Isachsson fordrade förmedelst inlagd obligation af Pär Michielsson i Muhoss Twåhundrade Tiugu Åtta D:r 6 öre Kopp: m:t herflytande af Pers Hustrus förrige Mans Sahl: H:r Andreæ Loctandri giorde geld), Oulun käräjät 7.–9.7.1674 f. 577v (Hans Hansson ifrån Stadhen förekom och å Borgarens Erich Sarelas wegnar fordrade af Per Michelsson i Muhoss 65 D: 4½ öre Km:t herrörande hans Antecessoris Sahl: H:r Andrea Loctandri geldh och een medh des Änkia hållen liquidatio, Men som Änkian eller Pers hustru, andragandes sin Eenfaldigheet utj liquiderande, förmente sig eij så stor påst honom skyldig wara dy remitteres detta under widare liquidation, hwar till förordnades Sochne- och kämmärskrifwaren Wällförståndig Johan Mårthensson), 577v (Isach Abrahamsson fordrade å sin Broders Jacob Abrah:s i Uhlo wegnar af Per Michellsson i Muhoss 32 D: 28 öre Km:t herrörande hans hustrus förre Man Sahl: H:r Andrea Lochtandro giorde förstrechning, hwilket hustrun nu warande Brijtha Markusd:r in för Retta tillstår), 577v (Hustru Brijtha Markussd:r i Muhoss inlade i Retten een sin broders Jöran Zadlers 1675 Rechning på 230 D: 28 ör Km:t hwilket hon sig skyldig giorde, dy togz slicht efter hennes begeran ad notam); KA mf. ES 2033 (rr 14) Oulun käräjät 17.–19.2.1675 f. 42v. — V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 16 (XVI); E. Modin och E. N. Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595–1889 (1889–90) s. 96 (Västerbottniska nationen); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 91 (1656, Andreas Petri Loctander); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 275–276 (Dn Andreas Petri, stud.), 295, 306, 408; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 117.

Päivitetty 9.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Lochtander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1308>. Luettu 18.8.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lochtander, Andr. Petri. – Student (i detta rektorat?). Pvgd 4.4.1660 till adj. i Muhos.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 16.

Tallenna tiedot muistiin