Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

29.6.1818 veronkantokirjuri Efraim Emanuel Engdahl 13238. * Nilsiässä 8.5.1793. Vht: luutnantti Kuopion vapaapataljoonassa Ernst Fredrik Engdahl († 1823) ja Eva Katarina Murberg. Kuopion triviaalikoulun oppilas 6.4.1803 – 1803 (uteblifvit). Oulun triviaalikoulun oppilas 14.1.1805 (cl. apolog.) – 1805 (avg.). Ylim. lääninkonttoristi Savon ja Karjalan läänissä 1810. Veronkantokirjuri Viipurin läänissä 1817. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 29.6.1818. Viipurilaisen osakunnan jäsen 10.7.1818 10/7 1818 \ Ephraim Emanuel Engdahl \ 8/3 1794 \ Lieutenant \ Kuopio \ Den 12 Dec. 1821 uttagit betyg för att ingå vid Kejserl. Åbo Hof Rätt. Pienempi kameraalitutkinto 10.12.1819. Todistus alemman veronkantolaitoksen pienempien virkojen hakemista varten registratuurassa 17.12.1819. Kameraalitutkinto 13.12.1821. Todistus viranhakua varten registratuurassa 1.3.1822. Uusi todistus viranhakua varten registratuurassa 23.3.1822. — Käkisalmen pohjoisen kihlakunnan kruununvoudin apulainen 1820. Toimitusvouti s.v. Yliopiston konsistorin ylim. amanuenssi 1821. Senaatin talousosaston ylim. kamarikirjuri 1822, valtiovaraintoimituskunnan kamarikirjuri 1824. Naantalin tullinhoitaja 1829, Vaasan 1833, Turun 1856, pidätetty virantoimituksesta 1874, ero täydellä eläkkeellä 1875. Kollegiasessori 1865. † Turussa 3.2.1876.

Pso: 1830 Gustava Bränlund († 1886).

Veli: maanmittausauskultantti Eliot Elard Engdahl 13468 (yo 1821, † 1839).

Poika: asianajaja ja kasööri Helsingissä Ernst Engdahl 17545 (yo 1856, † 1924).

Lanko: ylioppilas Petter Bränlund 13283 (yo 1819, † 1834).

Yksityistod. antaja: Matias Baeck 12133.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1711; HYKA, Album 1817–65 s. 22; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1819; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1822; KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 577 (CLXIXb); A. Dahl, Kort historik över Uleåborgs pedagogi och dess efterföljare trivialskolan... (1926) #313; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 259; K. Wirilander, Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Triwialskola 1788–1815. SSJ 27 (1970) #199. — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 204.

Päivitetty 15.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Efraim Emanuel Engdahl. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=13238>. Luettu 7.7.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Engdahl, Ephraim Eman. Vib. p. 22,5 || Vib. 1711: 10.7.1818 [29.6]. Son af f. d. löjtn. i svensk tjenst Ernst Fr. E. Född 8.3.1794 (8.5) i Kuopio. Extra landskanslist der 1810. Uppbördsskr. i Viborgs län 1817. Betyg 17.12.1819 till uppbördsv. Biträde åt kronofog. i Kexholms norra härad med tit. af exped. fogde 1820. Åter vid akad. och e. o. aman. vid k:m 1821. Kameralexam. 13.12.1821. Betyg 1.3 och 23.3.1822 till kameralv. E. o. kammarskr. i senaten 20.10.1822, ordin. 1824. Tullförv. i Nådendal 1829, i Vasa 1833, i Åbo s. å. Koll. assess. 1865. Suspenderad för tjenstefel 1874. Afsked med full pension 1875. Död 3.2.1876 i Åbo.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 577.

Tallenna tiedot muistiin