Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

14.1.1819 vapaaherra Uno von Troil 13263. * Vanajassa 26.4.1803. Vht: Turun ja Porin läänin maaherra, salaneuvos, vapaaherra Knut von Troil (yo Uppsalassa 10.12.1762, † 1825) ja hänen 1. puolisonsa Johanna Magdalena Groen. Ylioppilas Uppsalassa 14.10.1814 Uno von Troil Liber Baro Fenno (* 1803) Spondente lit. prof. Gust. Knös. Ylioppilas Turussa 14.1.1819. Turkulaisen osakunnan jäsen 17.2.1819 17/2 1819. Uno von Troil. 26/4 1803 | Inscriptus Upsaliæ die 12 Oct. 1814. | Friherre. Phil. Candidat Dignissimus 1826. Phil. Doctor 1827. Kongl. Svensk Legations Secreterare i Köpenhamn. | Charges d'Affaires vid Svenska beskickningen i Constantinopel. Respondentti 30.10.1824 pro exercitio, pr. Axel Gabriel Sjöström 12274. Todistus registratuurassa 13.9.1825 i ändamål att sig vid Universitetet skilja, samt å annan väg och ort söka sin fortkomst. Uudestaan ylioppilas Turussa 27.9.1825 iterum inscriptus. FK 19.6.1826. Respondentti 6.1827 pro gradu, pr. Gustaf Gabriel Hällström 10699. FM 10.7.1827. Todistus registratuurassa 27.10.1827. — Ruotsin kansalainen 1828. Kamarijunkkari kuninkaallisessa hovissa 1829. Ylim. kanslisti kansliahallituksen toimistossa. Toinen sihteeri ulkomaankirjeenvaihdon kabinetissa 1830. Leskikuningattaren kamariherra 1834. Lähetystösihteeri Kööpenhaminassa s.v. Ministerilähettiläs Ottomaanien valtakunnassa 1838. † Konstantinopolissa 9.4.1839.

Pso: 1838 Gustava Charlotta Jacquette Aurora Gyldenstolpe tämän 2. avioliitossa († 1839).

Veli: Hämeen läänin kuvernööri, vapaaherra Samuel Verner von Troil U1016 († 1865).

Vävy: senaatin talousosaston varapuheenjohtaja, vapaaherra, FM Samuel Verner von Troil 16826 (yo 1850, † 1900).

Viittauksia: HYK ms., Turkul. osak. matr. I #146; HYKA, Album 1817–65 s. 28, 151; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1825; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1827 (29.5.1827, Till Kejserl: Universitetets Höge Canzler, med Philosophiæ Candidaten Baron von Troils ansökning om dispence ifrån ventilationen af sitt Gradual specimen). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 550 (CLXVI), 596 (CLXX), 688 (CLXXVII); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 121 (Album Nationis Fennicæ #107); Uppsala universitets matrikel IV 1801–1817 (utg. P. Sjögren, 1960) s. 89. — G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 43, 94, 177; J. A. Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Meddelanden från Svenska riksarkivet 2:4 (1912–15) s. 625; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 368 (von Troil Tab. 18); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1822R, 3622R; T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1259 (von Troil Tab. 25).

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Uno von Troil. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=13263>. Luettu 1.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

v. Troil, Uno L. B. p. 151,1 || Å nyo inskr. 27.9.1825 efter det uttagit betyg 13.9.1825. redan i CLXX.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 688.

Troil, von, Uno L. B. Aboens. p. 28,4 || Ab. 146: 17.2.1819 [14.1], i Upsala 14.10.1814. Son af geheimerådet bar. Knut. v. T. († 1825 i Sth). Född 26.4.1803 i Åbo. Respondens 30.10.1824 u. Sjöström, 1827 pro gradu u. Hällström. Magister 10.7.1827. Öfverflyttade till Sverige. Kammarjunkare vid kongl. hofvet 1829. Andre sekret. i kabinettet för utr. ärend. 1830. Legationssekr. i Köpenhamn 1834. Ministerresident vid Porten 1838. Död 9.4.1839 i Konstantinopel.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 596.

v. Troil, Uno. – Student i Upsala 14.10.1814, i Åbo 14.1.1819; se i CLXX.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 550.

Tallenna tiedot muistiin