Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

20.6.1820 Ulrik Vilhelm Wijkberg 13396. * Hämeenlinnassa 3.11.1805. Vht: Hämeenlinnan lääninlasaretin taloudenhoitaja, sittemmin kirjanpitäjä Emanuel Wijkberg († Siuntiossa 1820) ja Anna Gustava Nygren. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 3.4.1816. Ylioppilas Turussa 20.6.1820. Hämäläisen osakunnan jäsen 20.6.1820 [MDCCCXX Junii 20.] Ulricus Vilhelmus Wijkberg, natus die 3:tio Novembris 1805 patre Emanuele Wijkberg. | Uttagit Nationsbetyg d. 24 Oct. 1829, med vitsord af Nöjaktig flit samt Sedigt och Anstandigt uppförande. NB. likväl erinran om en skedd förseelse. | Erhållit den 21 Junii 1830, ett ytterligare betyg med samma videtur, men tillika innehållande en relation om hans under sitt vistande vid Universitetet praesterade kunskaps specimina: detta utfärdadt, enligt Nationsbeslut äfven, med omförmälan, att han under sin vistelse vid universitetet varit i en slagsmåls affär invecklad. Den 11:te sept. 1831 afgick till han såsom Underofficer vid Kejs. 46:te Jäg. Regem. ett ytterligare begärdt betyg öfver de terminer han, Ulr. Wilh. Wijkberg, vid Universitetet varit närvarande. Efter undersökning i behöriga Kataloger befunnos dessa hafva varit Vår- och Höstterm. 1821. | Under Löjtnant vid Nyslottska Jägar Regem. 1834. | 9/6 1836, såsom UnderLöjtnant vid Andra Finsk Linie Bataljon, utnämd Plac. Adjutant på Åland. — Aliupseeri venäläisessä 46. jääkärirykmentissä 1831. Aliluutnantti Savonlinnan jääkärirykmentissä 1834, sittemmin 2. suomenmaalaisessa linjapataljoonassa. Paikallisadjutantti Ahvenanmaalla 1836. Alikapteeni 1. suomenmaalaisessa linjapataljoonassa. Asui Eckerössä 1860.

Pso: Anna Alexandra Lutajeff.

Veli: maanmittausoppilas August Emanuel Wijkberg 13542 (yo 1821, † 1840).

Lanko: Hämeenlinnan triviaalikoulun rehtori, FM Karl August Grunér 12200 (yo 1808, † 1827).

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #213; HYKA, Album 1817–65 s. 47. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 608 (CLXXI); E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #192; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #376. — G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 160–162.

Päivitetty 28.1.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ulrik Vilhelm Wijkberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=13396>. Luettu 27.1.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wikberg, Ulr. Vilh. Tavast. p. 47,4 || Tav. 213: 20.6.1820. Son af syslomannen vid länesjukh. i T:hus Eman. W. Född 3.11.1805. Stipendiat 1826–27. Var redan underofficer då erhöll betyg 27.10.1832 till militären.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 608.

Tallenna tiedot muistiin