Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1659 Johan Munselius Johannes Josephi, Ostrobotniensis 1351. Vht: Uudenkaarlepyyn pormestari Josef Jakobsson († ~1649) ja hänen 1. puolisonsa Susanna Knutsdotter Witting. Ylioppilas Turussa sl. 1659 Munzelius Joh. Josephi _ 62. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1659] Johannes Josephi Munselius. — Pietarsaaren kaupunginkirjuri 1661–70, tullinhoitaja 1663–70, vt. pormestari 1670–71. Kalajoen pitäjänkirjuri 1669. Pien-Savon tuomiokunnan lainlukija 1673–80, samalla Savonlinnan pormestari (vielä 1682). † 1684.

Pso: (jo 1672) Maria Eriksdotter Fortelius (jäi leskeksi).

Veli: Pietarsaaren pormestari, alilaamanni Jakob Munselius 376 (yo 1644, † 1669).

Lanko: Ulvilan kirkkoherra, professori, FM Gabriel Fortelius 1129 (yo 1656, † 1721).

Vävy: Muolaan kirkkoherra Aron Roselius 2179 (yo 1672, † 1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 135a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #145; KA mf. ES 2003 (oo 5) Säämingin käräjät 19.–20.1.1682 s. 34 (Lagläsaren Johan Munselius kärde till Påhl Melionen att han den tijden han war Landbondhe på ett af Stadzens Hemman som honom på Hans Borgmestare Löhn anslagit är, Olofwandes bort Rymbdt); KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Säämingin käräjät 13.–14.1.1684 s. 11 (Leutnanten Wälb: Carl Gyllenbrandt, tillijka medh Lagläsaren Wäll:t Johan Munselius, berättade, at dhe för een tijdh sedan monde Cavera, för Regementzskrifwaren Wälb:de Bengdt Mahlbergh då han tiensten tilträdde, och nu befaradhe, at hans Creditorer af Borgerståndet, hans egendoom angripa skola), Sulkavan käräjät 29.5.1684 s. 57 (Lagläsaren Johan Munselius rätten föredrog hurusåssom han är förlijckter medh Lars och Johan Kankaiset om den skada som han på deras wägh lijdit hafwer), Kuopion käräjät 21.–23.8.1684 s. 109, Rantasalmen käräjät 26.–27.1.1686 s. 59, Rantasalmen käräjät 26.–27.1.1686 s. 73 (Sahl: Laglässarens Johan Munselij Son Erich Munselius rätten förebrachte, huru såssom hans sahl: Fader hafwer een Guldring om 4 Ducater satt i pant, hoos Mårten Haukain, nu hafwer han skulden betalt, och kan eij ringen mechtig blifwa), Rantasalmen käräjät 3.–4.12.1688 s. 348 (Det kiöp som Leutnanten Wälb: Carl Gyllenbrand om Reijolla Heeman, med Sahl: Laglässarens Johan Munselij Enckia, Hustru Maria Fortelia d: 24 Janu: 1688 ingångit, uplystes nu tridie gången, och framkom ingen som här uppå klandradhe); KA mf. ES 2009 (oo 17) Leppävirran käräjät 5–6.2.1703 s. 41 (framl: Lagläsaren Johan Monselius); KA mf. ES 2026 (qq 1) Pietarsaaren pitäjän käräjät 3.–5.9.1678 f. 140 (fått ängen af förre Tullnehren Johan Munselio ... Förra Kyrkioheerden Mag:r Ericus Fortelius Haf:r köpt denne ängh af Sahl. H:r Johan Ulonio 292 hwilkens Modher ägdt och besutit Nygården ... H:r Peer Lundinus den af Henne igen tagit ... aff hwilken åther denne Munselius som war Mag:r Erici Mågh Ängen till sigh togh); KA mf. ES 2032 (rr 12) Pietarsaaren pitäjän käräjät 9.–10.8.1670 f. 482v (Tullneren wel:t Johan Munselius), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 21.–22.3.1671 f. 689v (Sochneskrifwaren Wäll:t Johan Josepsson Munselius insinuerade i Retten hanss Excell:tz Frijherrens Högh Wälborne H:r Axell Rosenhanes Fullmacht Dat: Stockholm den 16 Julij 1669 på Sochnskrifuare Tiensten her sammestedess, Och war nu hans begeran dett allmogen måtte tillhållass att betahla honom hans löhn så för halfua 1669 som 1670); KA mf. ES 2032 (rr 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.–23.1.1672 f. 34v (Johan Munselius ... refererade sig upå sin Swåger Mag: Gabriel Fortelium 1129). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 83 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 290–291; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #145. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 217; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 405; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8916; L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 61; L. Nyholm, Befolkningen i Jakobstad 1653–1714. SSJ 51 (1996) #155.

Päivitetty 9.1.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Munselius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1351>. Luettu 29.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Munzelius, Joh. Josephi. p. 62 || Ob. 145: Munselius, 1659. – Hans bröder p. 21. 51. Nämd i prot. 8.6.1661. Blef lagläsare i Savolax?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 83.

Tallenna tiedot muistiin