Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

18.6.1822 Johan Gustaf Östman 13664. * Sysmässä 8.6.1799. Vht: sysmäläinen pistooliseppä Samuel Östman ja Ulrika Ingerman. Turun katedraalikoulun oppilas 25.1.1813 (in cl. apolog.) – 9.11.1813 (abiit e cl. apolog.). Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 18.6.1822. Hämäläisen osakunnan jäsen 18.6.1822 [MDCCCXXII] Junii die 18. Johannes Gustavus Östman Natus die 12:o Junii 1799. patre Samuele Östman Fabre telorum manuariorum. | Uttog Nations Betyg, dateradt d. 16 Sept. 1828 med vitsord om Utmärkt Flit samt ett i alla afseende stadgadt och berömligt Uppförande. | Afled i Åbo d. 30 April 1834, såsom Bell-Lancaster och Söndags-Skole-Lärare, saknad af vidpass 500 då varande Lärjungar, och af alla för Folkundervisningen allvarligt nitälskande Patrioter. (Ogift.) Om hans flit och förtjenster, jfr. Åbo Underrättelser 1833 N:o 88. Respondentti 21.6.1828 pro exercitio, pr. Johan Henrik Avellan 10546. Todistus registratuurassa 6.12.1828. — Turun Bell-Lancasterkoulun vt. opettaja 1822, vakinainen 1833. Samalla Turun sunnuntaikoulun opettaja. † Turussa (ruots. seurak.) 30.4.1834. Naimaton.

Yksityistod. antaja: Adolf Vilhelm Wegelius 12819.

Yksityistod. saaja: Johan Leonard Häggroth 15131.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #252; HYKA, Album 1817–65 s. 74; HYKA KA Da, Konsistorin registratuura 1828. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 634 (CLXXIII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 71; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #211R.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gustaf Östman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=13664>. Luettu 14.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Östman, Joh. Gust. Tavast. p. 74,8 || Tav. 252: 18.6.1822. Son af pistolsmeden Sam. Ö. Född 12.6.1799 (8.6). T. f. lärare vid Bell-Lancast. skolan i Åbo 1822–33 då blef ordinarie. Tillika lärare i söndagsskolan der. Respondens 21.6.1828 i Åbo u. J. H. Avellan för en diss. „De educandi systemate Bell-Lancasteriano“ (jfr prot. 24.3, 4.6.1828). Död 30.4.1834.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 634.

Tallenna tiedot muistiin