Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1659/60 Jöns Becchius Joannes Olai 1375. Vht: Jomalan kirkkoherra Olof Becchius (Olaus Johannis, yo Uppsalassa (1636), † Edebon kirkkoherrana 1690) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1659/60 [Beckius] Joannes Olai [_ 63]. † hukkui haaksirikossa 20.9.1664.

Veli: Johan Becchius 1374 (yo 1659/60).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 18b; KA mf. ES 3234 (Åland 7) Tutkinta Jomalassa 3.10.1664 f. 282v (hölts extraordinarie Tingz Ransakning j Ulfzby öfwer dhen variable Berättelse som hördhes om dhet Skepbruth som händt war medh Kyrkioheerdens wyrdige H: Olai Beckij Skutha, förwekne den 20 Septembris, då ock Kyrkioheerdens Son, Sal: Jöns, sampt Staffan Månsson j Öfwerby, och Olof Olssons hustru j Rasmusböle, Margreta, blefwo borta, och uthi hafwet effterlämbnadhes), Jomalan käräjät 3.5.1665 f. 394v (Framhadhes Ehrw: Kyrkioherdhens gl: Nyckelpijga Karin som förmedelst Lönsklägj, hadhe födt oächtadh Barn, tilfrågandes, hwem rätta Barnfadren skulle wara, hwilken bekände nu som före, den skulle wara Kyrkioherdens Sal: Son Dn: Joannis, som förmedelst Skepzbruth i förledet Åhr på Hafwet genom döden aflijdit), 420, Jomalan ylim. käräjät 23.5.1665 f. 423v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 413.

Päivitetty 19.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöns Becchius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1375>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Beckius, Joannes Olai. p. 63 || Dittografi? Eller hellre skriffel för Jonas Olai, föregåendes bror, och nämd jemte honom i prot. 26.11.1662.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81.

Tallenna tiedot muistiin