Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1660 Gustaf Brennerus Gustavus Isaaci, Ostrobotniensis 1397. * Vaasassa 25.11.1638. Vht: Isonkyrön kirkkoherra Isak Brennerus (Isaacus Henrici, yo Uppsalassa 7.1625, † 1670) ja Susanna Gabrielsdotter Wernberg. Ylioppilas Turussa kl. 1660 [Brennerus] Gust. Isaaci Botn _ 63. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1660] Gustavus Jsaaci Brennerus. | Sacellanus in Ylistaro 1679. Obiit 1695. Ylioppilas Uppsalassa 10.12.1663 Gustavus Isaci Brennerus AustroBothn. Accessit Aboa. — Apulaispappi Isossakyrössä (1671), kappalainen 1679. † Isossakyrössä 22.5.1695.

Pso: 1678 Karin Danielsdotter Svart tämän 2. avioliitossa (elossa 1708).

Pson edell. aviomies: lainlukija Isak Carlingius, myöh. Carling 1650 (yo 1663, † 1672).

Pson seur. aviomies: Ilmajoen kappalainen Isak Peldanus 1518 (yo 1662, † 1699).

Veli: Isonkyrön kappalainen Henrik Brennerus 675 (yo 1648, † 1689).

Poika: Korsnäsin kappalainen Isak Brenner 4701 (yo 1702, † 1742).

Lanko: Daniel Swart 2240 (yo 1672/73).

Vävy: Isonkyrön kappalainen Johan Heischius 3946 (yo 1693, † 1732).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 30b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #149; KA mf. ES 2078 (ss 2) Isonkyrön käräjät 16.–19.1.1671 s. 4 (Cassper Hendersson i Wändela oppå sin som sine Någrannars wägna tilltaalte Sahl: Kyrkioherdens H:r Isaakz arfwingar om skogzhuggande till Swijdielandh Åiuma be:dh ... Hwar till Sahl: H:r Isaakz Son H:r Giöstaff swarade), 5, 6 (Företredde Coadiutoren H:r Giöstaff Brennerus och sigh Högeligen beswärade öfwer Peer Mårtensson i Ikåla om sigh wthkommit rychte hafwa rådt een lööss kåna Anna be:dh medh barn nu Stadd i Finlandh, dedt Peer och nu tillstoo sagdt och omtaalt, Men åtherkallat sitt obetenkte Uthsprijdt rychte); KA mf. ES 2079 (ss 3) Isonkyrön käräjät 4.–5.6.1673 s. 128 (låtit till tingz Stembna Coadjutoren H:r Gustaf Isaakson om een Hest som hans Syster Margeta Isaakzdåtter A:o 1671 om Hösten hijt fördt ifrån Cronoby); KA mf. ES 2080 (ss 4) Isonkyrön ylim. käräjät 17.5.1679 s. 167 (Sal: Kyrkio herdens H:r Isaci Brennerj Enckias hust: Sussanna Gabriels d:rs fullmechtig och Son, H:r Gustaff Brenner), Isonkyrön käräjät 6.–12.10.1680 s. 349 (ett litet skatte hemman af 2/3 Mtl: skatt j Wändilaby), Isonkyrön käräjät 18.–24.2.1682 s. 78 (Cappellanen Wällärde H:r Gustaff Brennerus, Beklagade huruledes een och annan, af Yllistaro Cappellboor, och besynnerligen Anders Tårkoj, sig motwillige hålla, at sin wahnlige Präste rättigheet ehrläggia, emot dee Cappell boors giorde Löffte, då dee sig een Extra ordinarie Predikant 2300 till Cappellet förmådde); KA mf. ES 2081 (ss 4) Isonkyrön käräjät 20.–26.10.1682 s. 242; KA mf. ES 2082 (ss 10) Isonkyrön talvikäräjät 1688 f. 111; KA mf. ES 2083 (ss 11) Isonkyrön käräjät 3.–5.9.1689 s. 210; KA mf. ES 2084 (ss 14) Isonkyrön käräjät 5.–7.3.1692 s. 419 (Wendelä); KA mf. ES 2084 (ss 15) Isonkyrön käräjät 27.–28.2.1693 s. 460 (Capellan wördige och wällärde H:r Gustaf Brenner proponerade att han icke förmåhr Uppehålla både Caplans bohlet och sitt eget hemman), Isonkyrön käräjät 12.–14.8.1693 s. 214 (Sacellanen Ehrewyrdige och Wällerde her Gustafvus Brennerus framwiste een Specification på hans Sahl: Faders Debitorer); KA mf. ES 2085 (ss 16) Isonkyrön käräjät 3.2.1694 s. 257 (han förledne winttertinget opsagdt Warpula Capellans hemman); KA mf. ES 2086 (ss 18) Isonkyrön käräjät 14.9.1696 s. 253 (Hanss Jacobsson i Pahlo kärde till Framledne Cappellanens Sahl: H:r Gustaf Brenners Enckia om ett änges stycke i Paliokåski); KA mf. ES 2091 (ss 26) Ilmajoen käräjät 16.–17.2.1704 s. 235 (dygdesamme Matronan hustru Catarina Swartt, om des än Resterande fordran angående Morgongåfwa); KA mf. ES 2093 (ss 30) Isonkyrön käräjät 4.–7.9.1708 s. 877 (Sochneskrifwaren Bängt Forsheem, Befullmechtigad utaf Capellanens Sal: H:r Gustaf Brenners effterlefwerska, dygdesamma hust: Chatarina Swartz, kierde till Hindrich Sippola i Wändelä om 1 st: åker); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 22.1.1659 (Een diekne Gustavuus Brennerus be:dh, wthi Edh stäle bekende, att M:r Dawidh [Gulsmedh] hafwer sagdt för Bårgmestarens [Haans Haansson] Poort, här uth Lappare och Hunssfåtter; Der till M:r Dawidh nekade såsom för annatt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81 (XX); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 178; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #149. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 69, 70; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 223 (Brenner Taulu 4); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1431 (Oikaisuja ja lisäyksiä); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9447; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 91; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2573H (‡).

Päivitetty 6.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Brennerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1397>. Luettu 17.2.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Brennerus, Gust. Isaaci Bothn. p. 63 || Ob. 149: 1660. – Hans bror p. 34. I Upsala 1664. Kpl i Ylistaro under Storkyro 1679. Död 1695.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81.

Tallenna tiedot muistiin