Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1660 Johan Waicko Johannes Henrici, Ostrobotniensis 1417. Ehkä kauppiassukua Oulusta. Ylioppilas Uppsalassa 25.10.1656 Johannes Henrici Waickovius. Ylioppilas Turussa sl. 1660 Waicko Johan Henrici Ostrob _ 64. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1660] Johannes Henrici Waicko Upsaliæ depositus. — Kemin pitäjänkirjuri (1672). † Kemissä 1697/98.

Pso: Margeta Knutsdotter.

Sukulainen(?): oululainen kauppias Simon Nylander 6237 (yo 1735, † 1752).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 204b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #151; KA mf. ES 2032 (rr 13) Kemin käräjät 9.–10.7.1672 f. 140 (Sochn skrifwaren Johan Waiko), 141v; KA mf. ES 2033 (rr 13) Kemin käräjät 27.–28.6.1673 f. 412v (Anders Tasainen fordrade nu upå borgarens Anders Waikos wägnar af des broder Jöns Andersson Ett hundrade Fem D: 22 ö: Km:t som Waiko effter des föräldrar lijkmätigt bytes lengden af d: 5 Februarij 1667 till arf fallet ähr); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kemin käräjät 19.–20.2.1686 s. 115 (Såssom dedh noghsampt för Rätta bleef förklaratt, den oskäligheet som Sochne skrifwaren Johan Waicko förmedelst sitt förunte Tårp stelle af Kyrckioheerden och Sochnemennerne, på Gamble Kyrckie Jorden, Leppu Luåtå till fogar åboerne ...); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kemin käräjät 4.–5.7.1688 s. 65 (Sochneskrifwarens Johan Hinderssons anmodan om wallmars 1/4 Mantals hemman som eij befinnes för tijden i Jordeboken eij heller på långan tijdh, i förelupne böcker anwijstes han sig der om angifwa hoos högwelb:ne H:r Landzhöfdingen; Men gamble Kirkon Maa bewiljade och samtychte Så wördige H:r Probsten Johan Thuderus som och Nemden med Tingzlaget att Sochneskrifwaren dess 1/3 Mantal alldeles ograverat och för allom oklandrat få behålla till hielp, och gafz honom Men till att åthskilja dess bya måhl med wissa Råå skilnader ifrån Hans Lasila, der om dee altid twistige warit), 73 (För detta Herskapz Befal:n wel:t Johan Remahls (katso 3468) fullmechtige Sochneskrifwaren Johan Waiku), 78 (Borgaren Sahl: Anders Waikes Enkia Anna Hinders dåtter), 84; KA mf. ES 2037 (rr 27) Kemin käräjät 4.–5.7.1690 s. 14 (Sochneskrifwaren Johan Waickå); KA mf. ES 2037 (rr 28) Kemin käräjät 20.–21.2.1691 s. 162 (Sahl: Borgarens Anders Waikos Mågh ifrån Uhlå Erich Eskillsson); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kemin käräjät 22.–23.2.1692 s. 284; KA mf. ES 2038 (rr 31) Kemin käräjät 9.–10.7.1694 s. 86 (Sochneskrifwaren Johan Waicko refererade huruledes han förmedellst Crononens Befallningzmans wällbetrodde Peer Bergenhembs Inrymmellsse Skrifft af 20 Julij 1693 haar det Cronohemman om 1/4 Mantahl som Mattz Walldemarsson tillförende bebodt, af Öde optagit sitt andra 1/3 dehls Mantahls Cronojordh till hielp under een rööck och sedan att Skatta derföre effter 1/2 Mantahl tillhoopa ...); KA mf. ES 2038 (rr 32) Kemin käräjät 2.–3.1.1695 s. 25; KA mf. ES 2039 (rr 34) Kemin käräjät 13.–15.7.1697 s. 6 (Sochneskrifwaren Johan Hinderssonn); KA mf. ES 2040 (rr 35) Kemin käräjät 11.–13.7.1698 s. 626 (ett af Johan Mattsson Willm och frambledne Sokneskrifwaren Johan Hindersson d: 10 Julij 1695 oprättat Testamente, katso 1001), Iin ja Pudasjärven käräjät 22.–23.7.1698 s. 667 (Sokneskrifwaren i Kemi Erich Franck ... dess hustru Margetha Anthoniidotter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89 (XXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 20 (XXI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 148; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #151. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 225.

Päivitetty 15.8.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Waicko. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1417>. Luettu 5.3.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Waickovius, Joh... Student i Upsala 25.10.1656.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 20.

Waicko, Johan. Henrici Ostrob. p. 64 || Ob. 151: 1660, Upsaliæ depositus. – En handlande Waikko i Uleåborg nämnes efter medlet af 1600-talet.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89.

Tallenna tiedot muistiin