Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1660/61 Elias Reichenbach Elias Eliæ, Holmensis 1429. * Tukholmassa (Nikolai) 24.9.1644. Vht: tukholmalainen nyörinpunoja Elias Reichenbach ja hänen 1. puolisonsa Anna Nilsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 10.1653 Eliam Eliæ Holmensem. Ylioppilas Turussa 1660/61 Reichenback Elias Eliæ Holm _ 64. Ylioppilas Lundissa 1669 Elias Reichenbach Holmensis. — Kirjanpitäjä Tukholmassa.

Pso: 167(3) N.N. († 1675).

/ Vilh. Laguksen ylioppilasmatrikkelissa mainitun Vaxholman linnanpäällikön tytär Anna Reichenbach oli naimisissa Närpiön kirkkoherran Elias Holmiuksen kanssa, heidän poikiaan opiskeli Turussa (Enholm-suku). /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 157a; KA valtakunnanregistratuura 11.3.1668 f. 279 (Til General Gouvern. i Finland H. Herman Flemming för Snörmakarens Eliæ Reichenbackz hustru, emot General Gouvern. i Ingermanlandh Jacob Johan Taube ... medh hwilcken Elias Reichenbak skall hafwa slutit itt Contract 1668 dhen 6 April om hans Säte gårdh Koskihs i Wehmo häradh och Sochn, och han på samma arende skall hafwa försträckt een Summa af 15000 D:r Kopp:m:t till Generel Gouvern. Taube. Men hon klagar samma Contract af offtabem:te Taube wara brutit), 16.11.1674 f. 387 (Till Landzhöfdingen i Åbo Harald Oxe angående [för detta snörmakaren] Elias Reichenbach och Gen. Gouverneuren Tauben ... itt contract om Kåskis gård); KA mf. ES 2080 (ss 4) Lapväärtin käräjät 26.–27.3.1679 s. 137 (Framtredde Giestgifwaren i Sijdeby Niclas Rechenbach, gifwandes Retten till kenna, huruledes hans Stiuf Son Peer Rundel (katso 683), honom sitt Börde hemman ibid: a 1/2 Mtl: dåch 1/4 der utj Crono inbegrepit, ondt och oplåtit, att bruka och besittia sig till godå). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89 (XXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 20 (XXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 152–153, 208; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 136; Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 289; G. Thimon, Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Vinculum Stockholmense. Del I 1649–1700 (1982) s. 18; Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1667–1732 (utg. P. Wilner och B. Edlund, 1984) s. 12.

Päivitetty 21.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Reichenbach. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1429>. Luettu 5.3.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Reichenback, El... Nämnd i prot. 1666, 1667. Bråkig. Fadren snörmakare i Åbo.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 20.

Reichenback, Elias Eliæ Holm. p. 64 || Väl son af Elias Reichenback (ej af adliga slägten), kommendant på Vaxholm kr. 1640.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89.

Tallenna tiedot muistiin