Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

25.6.1827 Uno Cygnaeus 14384. * Hämeenlinnassa 13.10.1810. Vht: lääninrahastonhoitaja, asessori Jakob Georg Cygnaeus 9887 (yo 1781, † 1819) ja Johanna Fredrika Aejmelaeus. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 5.2.1822 – 15.6.1827. Pääsykuulustelu 23.6.1827. Ylioppilas Turussa 25.6.1827. Viipurilaisen osakunnan jäsen 15.10.1828 15/10 1828 \ Uno Cygnaeus \ 12/9 1810 \ 25/6 1827 \ Räntmäst. Jakob C. \ Tavastehus \ Dimitt. från Triv. Skolan i T:hus. Respondentti 16.6.1832 pro exercitio, pr. Carl Reinhold Sahlberg 10919. Viipurilaisen (jaetun) osakunnan perustajajäsen 1833 15/X 1828 \ Uno Cygnæus \ 12/X 1810 \ Jacob Cygnaeus. Räntmästare \ Tawastehus. \ Student med Betyg från Trivial Skolan i Tavastehus dit han ingick. | Philos. Candidat 1836. med 16. Suffragier. 1836. Promov. Philos. Magister. 1837. Emottog Sacros Ordines ssom Pastors Adjunct i Viborg. | Utnämnd pastor för Lutherska församlingen på Ön Sitka, och i Sept. 1839 dit afrest. | Direktor för finska församlingens skola i St. Petersburg. | Öfverinspektor för folkskolorna i Finland. + 2 Jan. 1888. FK 22.3.1836. FM 21.6.1836. Vihitty papiksi Porvoon hiippakuntaan Turussa 14.6.1837. FT h.c. Uppsalassa 6.9.1877. Riemumaisteri 31.5.1886. — Viipurin kirkkoherran apulainen 1837, vt. 2. kappalainen 1838, vankilansaarnaaja s.v. Venäjän amerikkalaisten siirtokuntien luterilainen pastori 1839–46, asuen Sitkan saarella Alaskassa. Pietarin ruots. Katarinan seurak. kirkkoherran apulainen 1846, samalla sen kirkkokoulun tarkastaja s.v. Pietarin suom. Marian kirkkokoulun tarkastaja 1847–58, samalla Pietarin 2. lukion ja useiden muiden oppilaitosten suomalaisten oppilaiden uskonnonopettaja 1847. Tutki senaatin apurahalla kansanopetusta Suomessa ja ulkomailla 1858–59. Laati ehdotuksen Suomen kansakoululaitoksen järjestämiseksi 1860. Suomen kansakoulujen ylitarkastaja 1861, samalla Jyväskylän seminaarin vt. johtaja 1863–68 ja koulutoimen ylihallituksen jäsen 1870. Tunnettu Suomen kansakoulun isänä. † Helsingissä 2.1.1888.

Pso: 1854 Anna Charlotta Axianne Diederichs († 1912).

Appi: Suomen Pankin ylim. kassanhoitaja Johan Petter Diederichs 11837 (yo 1804, † 1832).

Poika: Kuopion lääninsairaalan ylilääkäri, ylim. professori, LKT Walter Cygnaeus 20048 (yo 1876, † 1930).

Poika: toimitusjohtaja, maanviljelysneuvos, FM Hannes Jakob Cygnaeus 20150 (yo 1877, † 1914).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1998; HYK ms., Viip. osak. matr. IV #11; HYKA, Album 1817–65 s. 191; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1827; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 691 (CLXXVIII), 706 (CLXXIX); E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #322; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 303; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #601. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 441; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 361 (Cygnaeus Taulu 10); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #655; Uusi sukukirja III. SSJ 20 (toim. G. Soininen et al., 1952–70) s. 100 (Cygnaeus Taulu 10); M. O. Karttunen, Kouluhallituksen virkamiehet 1869–1969. Kouluhallitus Skolstyrelsen 1869–1969 (1979) s. 157–226 #14; M. Löytönen (toim.), Matka-arkku. Suomalaisia tutkimusmatkailijoita. SKST 502 (1989) s. 337–341; T. Nevéus, Hedersdoktorer och hedersmedlemmar. Uppsala universitet 1839–1992 (1992) s. 17; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #619; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 310.

Päivitetty 16.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Uno Cygnaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=14384>. Luettu 28.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cygnæus, Uno Viburg. p. 191,3 || [Vib. 1998]: 25.6.1827, i nat. 15.10.1828. Hans far (Jac. Ge.) p. 603. Född 13.10.1810 (12.10) i T:hus. Skolg. der. Stipendiat 1830–36. Respondens 1832 u. Sahlberg. Magister 21.6.1836; jubelmag. 1886. Pvgd 14.6.1837 till pastorsadj. i Viborg. T. f. kpl der 1838. Fångpred. der s. å. Luth. pastor i rysk-amerikanska kolonierna (station Nyarkangelsk på ön Sitka) 1839–46. Inspektor vid S:t Katarina svenska och S:t Marie finska kyrkoskolor i Petersb. samt religionslärare 1847–58. Med statsunderstöd studerat folkskoleväsendet i Finland och utlandet 1858–59. Utarbetade förslag till organisat. af folkskoleväsendet i landet 1860. Öfverinspektor för folkskolorna 1861. T. f. direktor för seminariet i Jyväskylä 1863–69. Ledamot i öfverstyr. för skolväsendet 1870. Hedersdoktor i filos. fakult. vid Upsala univ. 1877. Död 2.1.1888. Ledamot i åtsk. sällskap. Skrifter, se progr. till mag. prom. 1886.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 691.

Cygnæus, Uno. – Vib. 1998, se p. 191.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 706.

Tallenna tiedot muistiin