Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

30.6.1828 Oskar Emil Dahl 14525. * Turussa (ruots. seurak.) 1.5.1811. Vht: Turun hovioikeuden asessori Samuel Dahl 10111 (yo 1784, † 1843) ja Fredrika Eleonora Pipping. Turun katedraalikoulun oppilas 20.9.1823 (in cl. tert.) – 21.6.1828. Pääsykuulustelu 28.6.1828. Ylioppilas Turussa 30.6.1828. Turkulaisen osakunnan jäsen 11.10.1828 11/10 1828. Oskar Emil Dahl. \ 1/5 1811. Född i Åbo; hans Fader, Samuel Dahl, var HofRätts Assessor och Lagman. \ ... \ Praesterat publ. examen i Theologien d. 11 Dec. 1828. med omdömet Approbatur; examen i Ryska språket d. 27/5 1831. med omdömet fullkomligt nöjaktiga; skrifvit pro Exercitio i Juni 1831 med omdömet Approbatur; Stipendiat Examen i Juni 1832 med 5 Suffrag. Skrifprof pro Gradu 15/5 1834. med: cum laude approbatur; Examen rigoros. 15/XII 1834. med Epithet. af maxime dignus; prom. Philos. Mag. 21/6 1836. T. f. Curator H.T. 1836. Med. Cand. exam. 12/12 1837. med omdömet cum laude Approbatur. Casseur v. Afdeln. fr. H.T. 1837 till H.T. 1841; T. F. Curator fr. H.T. 1838 t. H.T. 1841; Bibliothekarie fr. V.T. 1839 t. H.T. 1841; Medic. Licentiat Exam. d. 6/2 1840, med omd. cum laude Approbatur. Disp d. 28/3 1840. Promov. Med och Chir. Doctor 28/7 1840. \ [Afgång från Afdelningen:] År 1840, om våren med intyg af utmärkt flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Antagen till membrum Collegii Medici d. 26/6 1840 och samma dag till Extra Cancellist vid Medicinal Styrelsen. Extra Ordinarie Läkare 19/1 1841; Secreterare i Medicinal Öfverstyrelsen 15/6 1841. Respondentti 30.11.1832, pr. Jakob Johan Nordström 13220. FK 15.12.1834. FM 21.6.1836. LK 12.12.1837. LL 6.2.1840. Väitöskirja 28.3.1840 pro doctoratu, pr. Lars Henrik Törnroth 12731. LKT 18.7.1840. Riemumaisteri 31.5.1886. — Turkulaisen osakunnan vt. kuraattori 1836, vakinainen 1838–41, osakunnan kassanhoitaja 1837–41. — Lääkintöylihallituksen ylim. kanslisti 1840, ylim. lääkäri 1841, sihteeri s.v. Tammisaaren piirin piirilääkäri 1857, ero 1871. † Tammisaaressa 1.6.1890. Naimaton.

Yksityistod. saaja: Viktor Vilhelm Strandberg 15346.

Viittauksia: HYK ms., Turkul. osak. matr. II #279; HYKA, Album 1817–65 s. 207; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1828; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53; KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 706 (CLXXIX); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 364 (Dahl Taulu 6); G. Johnsson, Suomen piirilääkärit 1749–1927. SSV 11 (1927) s. 32.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Oskar Emil Dahl. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=14525>. Luettu 17.2.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Dahl, Oscar Emil. Aboens. p. 207,1 || Ab. 279: 11.10.1828 [30.6]. Hans far p. 639. Född 1.5.1811 i Åbo. Skolg. der. Stipendiat 1832–36. Respondens 1832 u. J. J. Nordström, 1840 för med. grad u. Törnroth. Magister 21.6.1836; jubelmag. 1886. T. f. kurator i afdeln. 1838. Med d:r 1840. E. o. läkare 1841. Sekreterare i med. öfverstyr. s. å. Prov. läkare i Ekenäs distr. 1857. Afsked 1871. Död 1.6.1890.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 706.

Tallenna tiedot muistiin