Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1661 Jakob Arckenholt Jacobus Johannis, Aboensis 1470. Vht: turkulainen turkkurimestari Hans Arckenholdt († ~1669) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1661 [Archenholtz] Jacob. Johannis Aboens _ 67. — Hämeenlinnan tullinhoitaja 1667–69. Helsingin meritullin kirjuri (1671). Alisen Hollolan kihlakunnan kruununvouti 1672–75. † noin 1679. Naimaton?

Veli: Porvoon kappalainen Henrik Arckenholt 770 (yo 1650, † 1667).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 10b; KA mf. ES 1721 (bb 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 30.–31.1.1679 f. 4 (Förekåm Befallningzmannen Jacob Arckenhåldt och opå sin Broders Jöran Arkenhåltz wägnar tillägnade sigh medh Eedh och wittnen den häst som för honom uti Åbo Nästförwekne åhr är förkåmmit, den sedermehra Clemit Ersson i Juttila wed Nådendahl Marknaden af en bonde til sigh bydt); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 1.7.1667 (Sahl: Tullnerens Jöran Larssons Enkias Christina Verner von Alstedz Fullmechtig Hendrich Thomasson), Helsingin RO 27.10.1669 (Sal: Tullnärens Jören Larssons Enckia hustru Christina Alstadz Fullmächtig Jacob Arckenholdt), Helsingin RO 26.3.1670 (Sedan omsijder effter måltijden hållen war, samkadhe sigh fleere giester till honom Nembl:n Tullneren Johan Jörensson, Jacob Archenholdt, Ericus Salamontanus 1689, Erich Olofsson, Johan Skomakare, Hans Jöransson Borgman och Jöran Archenholdt, Ibland hwilka omsijder är upwuxen een twist och trätta), Helsingin RO 11.4.1670 (Dito Examinerades Befallningzmannen ifrån Greefskapet Hans Jörensson Borgman om samma slagzmåhl ... hans swåger Jören Arckenhåldt), Helsingin RO 19.8.1671 (Stoore Siö Tullskrifwaren Jacob Arckenhåldt begärade at blifwa protocollerat at han låtit igenom Landzhöfdingens Wälborne H:r Axel Ståhlarms Umbudzman till i dagh hijt på Rådhstugu Citera til swars Wälb: Hans Romanowitz och Wälb: Frantz Ludwich Svanström 1877 men nu inthet sigh instelt eller Comparerat), Helsingin RO 25.9.1671, Helsingin RO 30.10.1671, Helsingin RO 5.6.1672, Helsingin RO 26.6.1672; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 19.8.1670 (Christina Verner von Alstedz Fullmechtigh Jacob Arckenhåldt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 90 (XXII). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 178; Släktbok, Ny följd II. SSLS 412 (utg. I. Lundén Cronström et al., 1965–77) sp. 581 (Arckenholtz Tab. 1).

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Arckenholt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1470>. Luettu 5.3.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Archenholtz, Jacob. Johannis Aboens. p. 67 || Hans bror p. 39.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 90.

Tallenna tiedot muistiin