Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1661 Johan Thesleff, aateloituna 1697 Stiernstedt Johannes Petri 1487. * Viipurissa 11.11.1653. Vht: Turun hovioikeuden asessori Petter Thesleff U65 († 1663) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Schmedeman. Ylioppilas Turussa sl. 1661 Thesleff Joh Petri (Stjernstedt) _ 68. Merkintä Indexissä Stiernstedt. Joh. Petri Thesleff _ 68. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1665 – sl. 1667. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1668 – sl. 1669. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1670 – sl. 1672. Turun hovioikeuden auskultantti 1670. — Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri 1672, asianajaja 1673, aktuaari 1675–80, samalla Piikkiön tuomiokunnan lainlukija 1678–80. Rannan, Jääsken ja Äyräpään kihlakuntien tuomiokunnan tuomari 1680–91, samalla ruotujakolaitoskomission sihteeri Suomessa 1680–84 ja Viipurin läänin vt. varamaaherra 1682–83. Kuvernementinsihteeri Narvassa 1691. Aateloitu 1697. Narvan oikeuspormestari 1699. Etelä-Suomen laamannikunnan laamanni 1703–14, samalla Turun ja Porin läänin varamaaherra 1705–06, Pohjanmaan läänin varamaaherra 1706–07 ja Turun ja Porin läänin vt. maaherra 1711–13. Turun ja Porin läänin vakinainen maaherra 1714. Paossa Ruotsissa 1714–22. Vapaaherra 1719. Valtiopäivämies 1719 ja 1720. † Turussa 7.2.1722.

Pso: 1:o ~1680 Johanna Margareta Gripenberg († 1696); 2:o 1698 Sara von Törne († 1701); 3:o 1705 Maria Gezelius († 1735).

Appi: Turun piispa, TT Johan Gezelius 1785 (yo 1665, † 1718).

Lanko: kapteeni Johan Gripenberg 3147 (yo 1684, † 1709).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 183b, 193a; KA valtakunnanregistratuura 30.12.1680 f. 908 (Häradzhöfdinge Fullmacht för Johan Thessleff), 22.2.1683 f. 125 (Till Häradzhöfdingen Theslef at han skall blij brukat wid Indelningen i Nyland och Helsingfors Lähn ... och dherföre ähr her med Wår nådige willie och befallning at I skicken Edre Saaker där effter och så lagen at I strax på Landzhöfdingen Carl Falkenbergs notification och ordres kunne Eder där sammastädes infinna, sättiandes någon Capabel Man uthi Edert ställe som Tingen förrättar, och elliest hwad annat wid Edert Dommare Embete kan förfalla, hafwandes I at åthniuta ehrt tractamente wid Commissionen), 22.6.1691 f. 288 (Fullmakt för Johan Thesleff, at wara General Gouvernements Secreterare öfwer Ingermanland och Kexholms läns General Gouvernemente ... såsom Secreterare tiensten wed General Gouvernsmentet öfwer Ingermanland, och Kexholms län, förmedelst Petter Hafwemans (katso U494) dödeliga afgång är blefwen vacant och ledig), 23.6.1691 f. 289 (Fullmacht för Arwed Stierncrantz U401 att wara Häradzhöfdinge uthi Wijborgz Lähn i Johan Thesleffs ställe), 19.10.1703 f. 310 (Til Åbo Hof Rätt, at fordra lagmans fullmakten af Bosiin 1489, och föreslå en annan i stället), 31.12.1703 f. 345 (Lagmans fullmacht uti Söder Finne Lagsagu för Justitiæ Borgmästaren i Narfwen Johan Stiernstedt), 2.4.1714 f. 431 (Fullmacht för Lagman Joh. Stiernstedt att wara Landshöffdinge i Åbo och Biörnborgs Lähn), 23.5.1719 f. 66 (Inrikes civilexpeditionen, Frijherre bref för Landzhöfdingen Stiernstedt); KA mf. ES 1840 (jj 28) Muolaan ja Kivennavan käräjät 15.–18.11.1693 s. 212 (Beswärade sig Gouvernamentz Secret:ns i Narfwen H:r Joh: Theslefs Fullmächtige Herman Thorwoeste 3003 öf:r någre Debitorer af Bönderne här i Måhla Socken); KA mf. ES 1840 (jj 29) Jääsken käräjät 20.–22.1.1696 s. 23; KA mf. ES 1841 (jj 30) Viipurin pitäjän käräjät 28.–30.1.1697 s. 9; KA mf. ES 1841 (jj 32) Viipurin pitäjän käräjät 17.–19.8.1697 s. 63, 76, Viipurin pitäjän käräjät 15.–17.11.1697 s. 215; KA mf. ES 1842 (jj 36) Koiviston käräjät 13.–14.10.1699 s. 294; KA mf. ES 1792 (ff 3) Ivangorodin läänin käräjät 17.–19.1.1689 s. 9 (H:r Häradzhöfdingens Thessloffs Skeppare ifrån Maxla by i Wijborgz Lähn Michel Sigfredsson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 94 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 496; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 233, 265, 305, 345, 358, 453, 472, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 81; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 153, 231, 324; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 96 (18.2.1722, ‡). — S. D. Geerkens, Narva literata (1703) f. 8; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1298 (Theslef Taulu 3); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 739; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII (1932) s. 679 (friherrliga ätten Stiernstedt, Tab. 1); Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 424; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 48; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #10D, 140D, 3391D, 3791D, 4233D; Släktbok, Ny följd II. SSLS 412 (utg. I. Lundén Cronström et al., 1965–77) sp. 162 (Thesleff Tab. 25); J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5013 (1716), 5051 (1717), 5291 (1720); Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 316.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Stiernstedt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1487>. Luettu 18.1.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Thesleff, Joh. Petri (Stjernstedt). p. 68 || Son af sist assess. i Åbo hofrätt Petr. Theslef († 1663). Född i Viborg. Ansökte stipendium 14.2.1664, det han åtnjöt 1665–72. Auskultant i Åbo hofrätt 1670. Häradshöfding i Viborgs län 1680. Guvernementssekreterare i Narva 1694. Vice landshöfding ofta, samt ordinarie 1716 i Åbo län. Adlad 1697: Stiernstedt, friherre 1719. Död 1722.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 94.

Tallenna tiedot muistiin