Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

23.1.1832 Johan August von Born 14893. * Porvoossa 29.8.1815. Vht: senaattori, maaherra ja everstiluutnantti Samuel Fredrik von Born († 1850) ja Katarina Elisabet von Morian. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 23.1.1832 (arvosana laudatur äänimäärällä 25). Uusmaalaisen osakunnan jäsen 25.1.1832 [1832 Jan. 25.] Johannes Augustus von Born, Nobilis, natus die 29 Augusti 1815, Patre Gubernatore quondam Provinciae Uleaburgensis et Membro Senatus pro regenda Fennia D:no Sam. Frid. von Born. E schola privata Albo Universitatis inscriptus die 23 Januarii a. 1832, accepto epitheto: Laudatur cum XXV Suffragiis. | Uttagit betyg 1834. | Registrator i Wiborgs Hof-Rätt. | Sedan Prot. Secr. i Kejs. Senaten. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 15.1.1833. Tuomarintutkinto 11.12.1834. Turun hovioikeuden auskultantti 19.12.1834. Suurempi kameraalitutkinto. — Senaatin oikeusosaston ylim. kopisti 1835, talousosaston ylim. kamarikirjuri 1836. Turun hovioikeuden ylim. notaari 1837, kanslisti 1839. Varatuomari 1838. Viipurin hovioikeuden kirjaaja 1839. Senaatin talousosaston väliaikaisen rahanmuuton toimeenpanoa varten asetetun toimituskunnan vt. protokollasihteeri 1840–42. Protokollasihteerin arvonimi 1841. Viipurin hovioikeuden aktuaari s.v., ylim. viskaali s.v., notaari s.v. Senaatin valtiovaraintoimituskunnan protokollasihteeri 1842. Manufaktuurijohtokunnan sihteeri 1842. Sensuuriylihallituksen sihteeri 1845, asiamies 1850, samalla Saimaan kanavarakennuskomitean sihteeri 1845–55. Kamarijunkkari keisarillisessa hovissa 1855. Turun ja Porin läänin kuvernöörin apulainen s.v. Päätullijohtokunnan ylitirehtööri 1855. Valtioneuvos 1861. Vapaaherra 1864. Kamariherra keisarillisessa hovissa 1865. Senaattori senaatin talousosastossa ja kansliatoimituskunnan päällikkö s.v., maanviljelystoimituskunnan päällikkö 1866, ero 1873. Omisti Porvoon Gammelbacka ja Pernajan Sarvilahden. Valtiopäivämies 1863–64, 1867, 1872 (varamaamarsalkka) ja 1877–78 (maamarsalkka). † Helsingissä 29.10.1878.

Pso: 1844 Hedvig Lovisa Fransiska von Haartman († 1907).

Appi: lääkintöylihallituksen päätirehtööri, FM ja LT Karl Daniel Haartman, v:sta 1810 von Haartman 11967 (yo 1805, † 1877).

Veli: senaatin esittelijäsihteeri Karl Fredrik von Born 14573 (yo 1829, † 1867).

Poika: tilanomistaja, valtiopäivien maamarsalkka Viktor Magnus von Born 18812 (yo 1868, † 1917).

Lanko: senaatin prokuraattorin apulainen Knut Emil Robert Munck 13494 (yo 1821, † 1869).

Yksityistod. antaja: Gabriel Vilhelm Hougberg 12976.

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #254; HYKA, Album 1817–65 s. 256; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 20; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1081. — A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1238; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 27. — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 171; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 809; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 542 (von Born Tab. 4); W. Kannel (toim.), Viipurin hovioikeus 1839–1939 (1939) s. 352; T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 141 (von Born Tab. 4); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3608; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 760.

Päivitetty 15.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan August von Born. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=14893>. Luettu 28.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Johan August von Born f. Borgå (Gammelbacka) 29.8.1815. Fdr senatsledamoten Samuel Fredrik von B. och Katarina Elisabet von Morian. Vb G. V. Hougberg. Nyl. Domarex. 1834. Senator och chef för kansliexp. 1865, för jordbruksexp. 1866, avsked 1873. Friherre 1864, lantmarskalk. † Helsingfors 29.10.1878.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 27.

Tallenna tiedot muistiin