Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

14.12.1833 Nils Ludvig Emil Hjelt 15146. * Liedossa 3.7.1817. Vht: turkulainen kirjanpainaja, FM Christian Ludvig Hjelt 11597 (yo 1802, † 1849) ja Hedvig Lovisa Chytraeus. Turun katedraalikoulun oppilas 10.1.1827 – 25.8.1832 (e cl. rect., testim. vitæ). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 14.12.1833 (arvosana laudatur äänimäärällä 22). Turkulaisen osakunnan jäsen 13.2.1834 13/2 1834. Nils Ludvig Emil Hjelt. \ 4/7 1817. Åbo; fadren var Boktryckare \ ... \ Theolog. ex. V.T. 1835, med omd. approbat. c. laude; Ryska ex. s. t. med omd. Fullkoml. Nöjakt. samt Ryskt Skrifprof med omd. Nöjakt. Skrifprof på Sv. Språket H.T. 1835 med omd. Fullkoml. Nöjakt. samt Log. ex. med fullkoml. Nöjakt. i Latin och Nöjaktiga i Mathem. philos. och Historie. Domare examen H.T. 1839. med omd. Fullkoml. Nöjakt. i Allm. Lagfarenh. G. Nöjakt. i Ekonom. Lagfar. och Rättsphilosophi samt Nöjakt. i Rom. Lfrh. \ [Afgång från Afdelningen:] H.T. 1839. \ Auscultant i Åbo Hof Rätt 1839. Extra Notarie dersammastädes 20/6 1840. Särskilda gånger förordnad att förestå Wirmo Domsaga. V. Häradshöfd. /6 1842. Copist vid Cancellie-expeditionen 1845. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 21.12.1835. Tuomarintutkinto 12.12.1839. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1839. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1840. Varatuomari 1842. Senaatin kansliatoimituskunnan kopisti 1845, kanslisti 1853, valtiovaraintoimituskunnan protokollasihteeri 1856, esittelijäsihteeri 1858, ero 1880. Samalla Suomen kaupunkien paloapuyhtiön sihteeri 1848, johtokunnan jäsen 1858, johtokunnan esimies 1875. Valtioneuvos 1880. † Helsingissä 21.11.1881.

Pso: 1849 serkku Sofia Johanna Hjelt († 1893).

Appi: kihlakunnantuomari, valtioneuvos Ernst August Hjelt 12432 (yo 1811, † 1874).

Poika: Närpiön asemapäällikkö Karl Alfred Hjelt 21679 (yo 1885, † 1932).

Yksityistod. antaja: Johan Efraim Ahlstedt 13463.

Viittauksia: HYK ms., Turkul. osak. matr. II #348; HYKA, Album 1817–65 s. 294; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 35; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Arkiv av Svenska klassiska lyceum i Åbo, Liber scholæ Aboënsis 1830–1838 s. 28; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1134. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 46; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #67; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 595 (Hjelt Taulu 18); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1467 (Oikaisuja ja lisäyksiä); A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 257.

Päivitetty 16.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Ludvig Emil Hjelt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=15146>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Nils Ludvig Emil Hjelt f. Lundå 4.7.1817. Fdr boktryckaren FD Christian Ludvig H. och Hedvig Lovisa Chytraeus. Vb J. E. Ahlstedt. Aboens. Domarex. 1839. Referendariesekreterare i finansexp. 1858, avsked 1880. † Helsingfors 21.11.1881.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 46.

Tallenna tiedot muistiin