Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

19.6.1840 Kristian Gustavson 15815. * Haminassa 29.7.1823. Vht: Haminan kirkkoherra Johan Henrik Gustavson 11969 (yo 1805, † 1831) ja Hedvig Gustava Rosenström tämän 1. avioliitossa. Haminan piirikoulun oppilas 1831. Savonlinnan piirikoulun oppilas. Viipurin lukion oppilas 9.9.1836 – 8.11.1838. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 19.6.1840 (arvosana laudatur äänimäärällä 25). Viipurilaisen osakunnan jäsen 30.9.1840 30/9 1840 \ Christian Gustavson. \ 29/7 1823 \ Johan Gustavson. Prost. \ Fredrichshamn. \ Phil. Cand. d. 19 junii 1846. med 20. suffragier. | Undergått Domare Examen d. 13. Juni 1849. Inskrifven som Auscultant vid Wiborgs Hof Rätt den 18. Juni 1850. Afdelningens Curator om våren samma år intill slutet af höstterminen 1851; Juris utriusque Kandidat den 13 Decemb. 1851. | E. o. kopist i senatens ekon. dep. 1852. kopist i sen. all. kansli 1853. kopist i finance exped. samma år. Kurator för juridiska fakulteten åren 1853. 1854 och v. t. 1855. Kanslist i kansli exp. 1856 samt tillika kanslist i direktionen för väg och vattenkommunikationerna s. å. Protokollsekreterare i militieexp. 1858. Refendariesekreterare 1862. Afled 24 Aug 1864. Respondentti 9.11.1844 pro exercitio, pr. Jakob Edvard August Grönblad U1070. Stipendiaattiteesi 11.12.1844, pr. Gabriel Rein 13056. FK 19.6.1846. FM 22.6.1847. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 26.9.1847. Tuomarintutkinto 12.6.1849. Viipurin hovioikeuden auskultantti 18.6.1850. Stipendiaattiteesi 11.12.1850, pr. Johan Philip Palmén 14354. MOK 13.12.1851. — Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1850–51. — Senaatin yleisen kanslian kopisti 1853, valtiovaraintoimituskunnan kopisti s.v., kansliatoimituskunnan kanslisti 1856, sotilastoimituskunnan protokollasihteeri 1858, valtiovaraintoimituskunnan protokollasihteeri 1861, esittelijäsihteeri 1862. Samalla Helsingin teknillisen reaalikoulun historian, maantiedon ja äidinkielen kieliopin opettaja 1853–58. † Karlsbadissa 22.8.1864.

Pso: 1856 Aurora Helena Mennander († 1876).

Appi: Kristiinankaupungin pormestari (Viipurin nim. kunnallispormestari) Jonas Henrik Mennander 13988 (yo 1824, † 1845).

Poika: Edvard Georg Olof Gustavson 20112 (yo 1876, † 1886).

Poika: Kristian Georg Konrad Gustavson 20395 (yo 1878, † 1879).

Poika: Helsingin kaupungin rahatoimiston taloudenhoitaja, FM Kristian Edmund Leopold Gustavson 21322 (yo 1883, † 1940).

Yksityistod. antaja: Nils Abraham Gyldén 13448.

Yksityistod. saaja: Gustaf Ferdinand Schmidt 16565; Voldemar Schröder 16591; Nils Gustaf Gabriel Nordenskiöld 16691; Daniel August Saelan 16693; Fredrik Tanninen 16881; August Vilhelm Erik Modéen 17013; Konstantin Lindh 17014; Pehr Karl Fredrik Konstantin Carstens 17021.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. IV #118; HYK Mf/Ms 381, Elevmatrikel vid Högre Elementarskolan i Fredrikshamn 1805–1850 #387; HYKA, Album 1817–65 s. 393; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 92; KA Ansioluettelokokoelma. — Matrikkeli ... teknillisen reaalikoulun ... opettajista ja oppilaista 1849–1897 (1899) s. 90; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 95; H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805–1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #391. — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 239.

Päivitetty 16.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Gustavson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=15815>. Luettu 26.2.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Christian Gustafsson [Gustavson] f. Fredrikshamn 29.7.1823. Fdr khd Johan G. och Hedda Gustava Rosenström i hennes 1 gifte. Vb N. A. Gyldén. Vib. FK 1846. FM 1847. Domarex. 1849. JUK 1851. Referendariesekreterare i Sen. finansexpedition 1862. † Karlsbad, Böhmen 22.8.1864.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 95.

Tallenna tiedot muistiin