Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1662/63 Johan Agricola Johannes Georgii, Vichtiensis 1593. Vht: Vihdin kirkkoherra Jöran Agricola (Georgius Bartholdi, † ~1675) ja hänen 2. puolisonsa Elisabet Jakobsdotter. Ylioppilas Turussa 1662/63 [Agricola] Joh. Georgii [Vichtens _ 73]. Uudestaan ylioppilas Turussa kl. 1676 [Agricola] Joh. Georgii Vicht. _ 121. — Porvari Helsingissä (1699). Ratsutilallinen Espoon Röylässä (Rödskog, 1704). † ruttoon 1710.

Pso: Helena Regina Boggensköld tämän 2. avioliitossa († 1710).

Veli: Messukylän kirkkoherra Nils Agricola 1592 (yo 1662/63, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 3a, 3a; KA mf. ES 1883 (ll 6) Vihdin käräjät 8.–10.6.1678 s. 43 (Feltes Annicka Jacobzdåtter i Wanjoki för Suarslösan till sine 3 m: emoth Studiosum Johan Agricola angående Skieldz ordz), Espoon käräjät 4.–5.6.1678 s. 182 (Slagzmåhl); KA mf. ES 1883 (ll 7) Vihdin käräjät 21.–22.2.1681 s. 80 (Emedan Jören Ehrsson ifrån Kärckila tillsadhe Studioso D:no Johanni Agricolæ till förlijkningh, för Ährerörige Ordh, nämbl: 1 Tun:a Spanmåhl), Espoon käräjät 25.–26.2.1681 s. 98 (swahrat D:m Studiosum Johannem Agricolam om Giäldh), 108 (Förekom Kyrckioheerdens i Wichtis Sahl: H:r Jören Agricolæ Enckias, Hustro Elizabetha Jacobsdotters fullmechtige och Son Studiosus Dns. Johannes Agricola ... Kauhala); KA mf. ES 1884 (ll 7) Espoon käräjät 30.–31.1.1683 f. 46v; KA mf. ES 1884 (ll 8) Vihdin käräjät 23.2.1687 f. 29, Vihdin käräjät 8.–10.11.1688 f. 266v (Dominus Johannes Agricola. Mainitaan myöhemminkin lähes kaikilla käräjillä, yleensä erilaisten vähäpätöisten juttujen yhteydessä); KA mf. ES 1886 (ll 10) Vihdin käräjät 23.–24.11.1693 s. 750 (Arfskiftet efter deras Sahl: fader. Myös (ll 11) 9.–10.3.1694 s. 184); KA mf. ES 1886 (ll 11) Espoon käräjät 5.–6.3.1694 s. 142 (Kauhala Rusthåld); KA mf. ES 1728 (bb 29) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 21.–22.1.1709 f. 42 (Fend: Wälb: J: Bogenschöld ... des fullmechtige Joh: Agricola); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 29.3.1690; KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 30.7.1698 s. 196 (Nybårgaren Johan Agricola insinuerade Ciembners Rättens fallne dom af d: 22 hujus, emellan honom och Bårgaren Johan Kåtka); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 26.3.1690 (Insinuerade Dominus Studiosus Joh: Agricola Bårgaren Johan Kåtkas angifne obligation); KA mf. ES 1264 (g 106) Helsingin KämnO 16.9.1697 s. 52 (Saaken Emellan käranden [handelsmannen] Hindrich Lang (katso 4400) och hanss Swåger Johan Agricola ... sin andre Swåger Jacob Agricola); KA mf. ES 1265 (g 108) Helsingin KämnO 24.1.1699 s. 13 (Bårgaren Johan Agricola föredrogh, att hann A:o 1696 gifwit sin Syster 27 dal: kopp: m:t med Erich Hanssonn Hemptmann, att sendas till Refle köpa sigh godz, som hann nu sielf för Rätta tillstår, Item har handelsman Langz hust:o där till Lagt 22 d:r kopp:r m:t ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 95 (XXIII), 153 (XXXVI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #75. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 3 (Agricola Tab. I); Å. Backström, Agricola – den under falska premisser naturaliserade ätten. Uppsatser XI (1994) s. 62.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Agricola. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1593>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Agricola, Joh. Georgii Vichtens. p. 73 || Föregåendes bror.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 95.

Agricola, Joh. Georgii Vicht. p. 121 || Förut inskrifven, väl som barn, p. 73.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 153.

Tallenna tiedot muistiin