Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1662/63 Jöns Skarp Jonas Petri, Nylandus 1594. Vht: Perniön Hirvilahden kartanon vuokraaja Per Jonsson Skarp († ~1676) ja Elisabet Clasdotter. Ylioppilas Turussa 1662/63 Skarp Jonas Petri Nyl _ 73. — Trumpetisti Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1686. † 2.4.1700.

Pso: 1688 Karin Påvelsdotter Callia († 1717).

Setä: teologian professori Nils Tunander U170 († 1679).

Lanko: vouti Johan Callia 2608 (yo 1677/78, † 1699).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 176b; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1700 f. 59v (KA mf. WA 2069); KA mf. ES 1747 (cc 7) Perniön käräjät 8.–9.2.1656 f. 261 (Fältmarskalckens Högwälb:ne Greff Carl Gustaff Wrangellss Landbonde Fougde Peer Skarp. Mainitaan useasti Perniön käräjillä tästä alkaen); KA mf. ES 1748 (cc 8) Perniön käräjät 12.–13.1.1677 f. 37 (Arendatorens Sahl. Peer Skarps ... son Studenten Jonas Skarp), Perniön käräjät 27.–28.1.1679 f. 22v (Sahl. Peer Skarps i Nurkila Enckia Elisabetha Clasdotter ... hennes son Jonas Skarp); KA mf. ES 1750 (cc 12) Perniön käräjät 6.–9.6.1684 f. 158v (Enckian Elisabet Clasdotter i Mätzäkylä föredrogh rätten huru såsom hennes Son Jonas Pehrsson Skarp för 2 Åhr sedan wedh dess här ifrån afreesande hade uthi fremmande Mäns Närwaru tillsagt och bewilliat henne att fåå någon hielp af dhet Arf som han efter sin Faderbroder fordom Professoren Sahl. Nicolaus Thunander ännu hade att fordra); KA mf. ES 1882 (ll 5) Tenholan käräjät 6.–7.12.1669 f. 28 (Opbödz 2. gångon ett Ryttare hemman uthi Bierno Sochn och Gesterby belägen, doch hijt till tingz rätta, som Peer Joensson Skarp hafuer Hendrich Thomasson i Lapnäss till kööps Uplåthet); KA mf. ES 1927 (mm 16) Huittisten käräjät 4.–6.9.1688 s. 434 (Trompetaren Jöns Peersson Skarp inlade sin Swärfaders Befal:ns Påhl Påhlssons giorde Testamente aff d: 10 Augusti sidstledne, der uthi han ... updrager Skarpen och hans hustru sitt Afflinge Ryttare hemman Kifwiranda, emot dett dhe honom till sin dödh uppehålla, och sedan ährligen låta komma till grafwa); KA mf. ES 1927 (mm 18) Huittisten käräjät 22.–26.2.1689 s. 129, Huittisten käräjät 17.–19.9.1689 s. 364 (Tårcki hemman [i Lautakylä], hwilcket är Trompetarens Jöns Skarpz Booställe, then ther nu uthcommenderat är ... Trompetarens hustru Karin Påhlsdot:r); KA mf. ES 1928 (mm 20) Huittisten käräjät 13.–15.5.1690 s. 182, Huittisten käräjät 30.9.–2.10.1690 s. 406; KA mf. ES 1928 (mm 21) Huittisten käräjät 3.–5.3.1691 s. 103, Huittisten käräjät 16.–18.6.1691 s. 302; KA mf. ES 1929 (mm 22) Huittisten käräjät 22.–24.9.1692 s. 384; KA mf. ES 1969 (nn 12) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 3.–5.6.1695 f. 235v; KA mf. ES 1969 (nn 13) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 10.–11.2.1696 f. 18; KA mf. ES 1973 (nn 22) Tyrvään käräjät 1.–2.3.1705 f. 164; KA mf. ES 3234 (Åland 7) Tutkinta Sundissa 27.8.1666 f. 59v (öfwer Lissbeta, Per Markussons Skarps [hustru] j Perssnääs Widskepelsse. Tämän toisen Per Skarpin vaimon noitaoikeudenkäynti on julkaistu myös painettuna: Bidrag till Finlands historia II (utg. R. Hausen, 1894–98) s. 280); KA mf. ES 3234 (Åland 7) Sundin ylim. käräjät 13.–14.12.1666 f. 83 (dy dömbde jagh, at be:te Lisbeta Per Skarps hustru j Persnääs, lijf mista skall, blifwa afrättadh med yxa, och hennes kropp sedan å båle upbrännas, doch sådant inthet uthan inkommande Confirmation af dhenna doom ifrån dhen högl: Kongl: Hofrätt. Hausen s. 285). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 99 (XXIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 384 (mainitaan Perniön Latokartanon vouti Per Jonsson Skarp); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #76.

Päivitetty 30.1.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöns Skarp. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1594>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Skarp, Jonas Petri Nyl. p. 73.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 99.

Tallenna tiedot muistiin