Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1663 Gabriel Brunnerus Gabriel Sigfridi, Nykyrkoensis 1629. Vht: Kalannin kirkkoherra Sigfrid Brunnerus (Sigfridus Bartholdi, yo Uppsalassa 2.6.1629 Wirmoensis, † ~1666) ja Margareta Rasmusdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1663 [Brunnerus] Gabr. Sigfridi [Nykyrkens _ 75]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1663/64] Gabriel [Sigfridi Brunnerus, Nykyrkenses.]. Mainitaan ylioppilaana vielä kihlakunnanoikeuden tuomiokirjassa Nauvossa 1685.

Eno: Olof Sund 912 (yo 1652).

Serkku: Kalannin kirkkoherra Johan Harclerus 1043 (yo 1654/55, † 1689).

Veli: kirjuri Johan Brunnerus, myöh. Brunner 1630 (yo 1663, † ~1697).

Kaima: Gabriel (Gabriel Matthiæ) 1315 (yo (1659)).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 32b; HYK ms., Bor. osak. matr. #117; KA mf. ES 1751 (cc 13) Nauvon käräjät 23.–25.2.1685 f. 70v (H:r Majoren Welb: Johan Rosenschmit igenom sin Fullmechtige Studiosum Gabrielem Brunnerum ...), f. 83, (cc 14) Halikon ja Uskelan käräjät 25.–28.6.1686 f. 229v (mainitaan Pehr Sigfredsson Brunnerus); KA mf. ES 1844 (kk 6) Mynämäen käräjät 3.–4.12.1667 f. 75v (Förekom Kyrckieherdens i Nykyrckia Sochn Wellerde H:r Sigfredz Sonn, Do:us Gabriel Sigfridi, och kärde uppå Wälb: bem: sin fadhers wägnar, till Per Sigfredsson i Lempiskallio by och Wirmo Sochn, om een Ängh Wessoi be:d om 2 Winterlas höö ungefähr, som fordom Lagläsaren S: Nills Erichsson hafuer dömbdt d: 29 Julij A:o 1609 till berörde H:r Sigfredz hemman i Lempiskallio. Mynämäen SAY:n maakirjamerkintöjen mukaan ennen Sigfridiä Lempiskallion omisti 1635 Hr. Mathias Bartholli. Kyseessä on ilmeisesti Sigfridus Bartholdin veli ja Uppsalan yo 11.1627 Matthias Bartholdi Niokirk.); KA mf. ES 1925 (mm 12) Kalannin ylim. käräjät 20.10.1680 f. 58 (Emedhan det wyrdige doom Capitlet i Åbo, hijt till denne Rätten skutet hafwer att cognosceras och omdömas hwem Fadren till det barnet wara kan som Catharina Brunnera födt hafwer, hon Candidaten Dn: Jonas Nicandrum 2348 beskyller före, och han uthi sine breff medh sine brödher, såsom optagne Fullmächtige förneeka); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 12.11.1655 (Oplystes förste gången Harickala gårdhen här j stadhen belägen på Norre sijdhan wedh Tårghett, dhen Sal: Isaak Nillsons fordhom Borgmesters här i stadhen effterlåtne Enkias Sal: hustru Brijtha Andhersdotters ärffwingar, her Sigfridus Barthollj finske Cappelan j Åbo, Lars Isachsson Lentzman i Nykyrkio, och Michell Hendrichz:n Rådman här i stadhen, hafwe medh alle dhär tillydandhe och Undherliggiandhe åker- och Engies täppor och teegar opdragit sin Swåger Erlandh Håkonsson (katso 2135) Syndico här i stadhen för 340 dal: Kopar Penningar, oklandratt att niutha, såsom sin lagfångne ägendhom, såsom dheras honom den 8 Februarij Anno 1651 gifne breff förmäler), Uudenkaupungin RO 21.1.1656, Uudenkaupungin RO 27.2.1656 (... Doch ingen war annan aff hans medarfwingar, och Swågerna denne gångon tillstädess honom föruthinnan att tilltala eller swara, Hwarcken Her Sigfridus Bartholli Eccles: j Åbo, her Henricus Eickman Cappelan her j staden, eller Petter Eickman Arendator på Sundholm, katso 912). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 101 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 46 (12.3.1656, mainitaan tämän isä, jota yliopp. Johannes Martini Lignipæus haastoi tappeluun, nimitellen tätä "paska pappi, harma pappi, teini pappi"); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 30 passim (isä). — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3819D(?) (Gabriel Bronnerus); V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 83 (2012) s. 129 (TRO 26.4.1647. TRO 3.5.1647).

Päivitetty 22.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Brunnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1629>. Luettu 30.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Brunnerus, Gabr. Sigfridi Nykyrkens. p. 75 || Bor. 117. – Son af Sigfr. Bartholli Brunnerus, kpl i Åbo, sedan kh i Nykyrka († 1666?).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 101.

Tallenna tiedot muistiin