Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1663 Jöran Montanus Georgius Johannis, Loimijokiensis 1635. Kotoisin Loimaalta. Ylioppilas Turussa sl. 1663 [Montanus] Georg Johannis Loimij _ 75. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1663/64] Georgius Montanus. Lomijokensis. † (1679).

Lanko: Maskun kihlakunnan kruununvouti Anders Rydman U1226 († 1688).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 134b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #129; KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 19.–20.9.1673 f. 63v (Michell Sigfredsson i Märttilä, äskadhe Grels i Liukola, och Jören i Kyrckiebyy jempte Georgium Johannis Montanum på Arfzbythe Syskoner emellan, efter theras bägge föräldrar bådhe uthi lööst och fast), Raision ja Maarian käräjät 30.9.–1.10.1674 f. 19v (Georgius Montanus mainitaan todistajana), Raision ja Maarian käräjät 10.–12.5.1675 f. 28 (Lagläsarens Sahl. Erich Michellssons Enckia dygdesamme hustro Elin Arfwedzdotter Frijs lätt nu igenom Georgium Montanum anklaga ...); SSHY (TMA Ulvila:2a) Loimaan käräjät 30.–31.8.1677 f. 194 (D:nus Jonas Ekerot fulmechtighat af Siählo Hospitals Förståndaren Erik Gotskalk förekom nu och fordradhe af Coadjutoren H:r Henrik Jonico 553 och Sahl: H:r Thomæ Schroderi 394 Enkia hustru Sara Mårtensdotter een Tiugu T:r Sp:l som Georgius Johannis Montanus den 8 Junij 1667 ähr Skyldigh blefwen Scholmestaren i Biörneborgh Mag: Gregorio Arctopolitano 989 och dhe före Caverat hafwa); KA mf. ES 1545 (z 46) Turun RO 16.5.1679 s. 255 (Anders Rydman bekom arrest opå 18 D: Kmt: af sin Sahl: Swågers Georgij Montans hoos Præsidentens Högwälborne H: Ernest Johan Creutzes hofmestare Arfwid Fontelius 1808 innestående Penningar, så länge och intil dhess Rydman för sijn Skälige Fordran til Sterbhuset, förnögd blifwer). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 103 (XXIV); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #129. — H. Walli, Montan-suvuista. Genos 29 (1958) s. 99.

Päivitetty 9.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Montanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1635>. Luettu 19.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Montanus, Georg. Johannis Loimij. p. 75 || Sat. 129.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 103.

Tallenna tiedot muistiin