Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1663/64 Gustaf Lapponius Gustavus Johannis, Lappiensis 1657. Vht: Lapin kirkkoherra Johan Aurelius (Johannes Gregorii, yo Uppsalassa 31.10.1628, † 1692) ja hänen 1. puolisonsa Sofia. Ylioppilas Turussa 1663/64 [Lapponius] Gustav [Johannis _ 76]. — Lapin kappalainen 1675, erotettu 1695. ‡ Turussa 11.9.1697.

Pso: 1676 Elisabet Grelsdotter Teet († 1697).

Veli: majoitusmestari Karl Lapponius, myöh. Norberg 1656 (yo 1663/64, † 1678).

Lanko: Eurajoen kirkkoherra Johan Teet 1051 (yo 1654/55, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 111a; KA mf. ES 1845 (kk 7) Lapin käräjät 5.–6.9.1676 f. 90v (Capellanens i Lappo Sochn Wähl:dhe H: Gustaf Johannis begiäran); KA mf. ES 1924 (mm 11) Lapin käräjät 19.–20.7.1677 f. 22 (Emedan såssom Hans Höghwyrdigheet Kyrkioheerden i Åbo på det Wyrd: Doom Capitletz wegnar haf: pålagt Sahl: Kyrckioheerden H: Michel Rennerus at på Consistorij wegnar bijwana Rätten uthi trätan emellan Kyrckioheerden i Lappo Wäll:de H: Johan Gregorij och hans Son H: Gustaff Lapponium, frågades altså huru der med föreweter, der till H: Gustaf swarade och sade den saken allaredo wara i det Wyrdige Doom Capitlet förlijkt. Kyrckioheerden Wällärde H: Johan Gregorij sade sin Son allenast trädt med honom, men intet hafwa de slagitz. Denne saak opskötz till dess någon på Consistorij wegnar kan wara tillstädes, och förklarar sig om förlijkningen. Jatkuu 14.–15.9.1677 f. 32v, 27.–28.1.1679 s. 20 ja ylim. käräjillä 3.4.1679 s. 37), Lapin käräjät 14.–15.9.1677 f. 32v (Caplanen i Lappo Wällärde H: Gustavus Lapponius förekom nu och anhölt om tillstånd at få byggia ett Torp opå Cunnianpä holma uthi Narfwijerfwi), Lapin käräjät 24.–26.1.1678 f. 3; KA mf. ES 1925 (mm 12) Lapin käräjät 13.–14.10.1680 f. 43v, 44v (H:r Gustavi Brodher Qwartermestaren Sahl: Carl Johansson Norbergh), 45v, 47; KA mf. ES 1926 (mm 13) Lapin käräjät 16.–18.6.1683 f. 278v, Lapin käräjät 13.–14.1.1685 f. 738, Lapin käräjät 7.–8.10.1685 f. 771v (Capellanen uthi Lappo Församblingh Wyrdige och Wällärde H:r Gustavus Lapponius framlade i rätten ... breef Dat: Åbo d: 22 Nov: 1683 hwaruthinnan honom efter Kongl: Mag:ttz allernådigeste Resolution förunnes uthi Kifwikyläby ½ h:n 8 ö: Skatt 1/4 M:l Ränttandes 24 1/10 D:r S:M:t der Lars Andersson tillförende åbodt, till ett Successive Capellans bohl); KA mf. ES 1926 (mm 13) Lapin käräjät 22.–23.6.1686 f. 807 (Cappelanen i Lappo S:n H:r Gustaf Lapponio bleef bewilliat Extraordinarie Ting, angående det öfwerwåld och slagzmåhl som Corporalen Manhaftig Petter Törne skall på honom föröfwat haf:a); KA mf. ES 1927 (mm 17) Lapin käräjät 2.–5.1.1688 f. 21, Lapin käräjät 12.–15.11.1688 f. 167; KA mf. ES 1927 (mm 19) Ylim. käräjät Rauman kaupungissa 26.1.1689 f. 77v (emellan Cappellanen af Lappo S:n Wyrdige och Wällärde H:r Gustaff Lapponius kärande och Corporalen Manhaftig Petter Törne swarande, angående förelupit Slagzmåhl), Lapin käräjät 13.–15.8.1689 f. 72; KA mf. ES 1929 (mm 23) Lapin käräjät 4.–6.2.1693 s. 98 (Kyrkioherdens i Lappo Sahl. H:r Johan Aurelij ... Son Cappellanen i Lappo Wällärde H:r Göstaff Aurelius); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman ylim. RO 26.2.1695 s. 11–14 (om H:r Gustavi Lapponii Embetes och lefwernes fehl). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 102 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 508; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 381; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 255 (11.9.1697, ‡ prästen Lapponius med sin hustru). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 196.

Päivitetty 31.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Lapponius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1657>. Luettu 23.1.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lapponius, Gustav. Johannis. p. 76 || Föregåendes bror. Kpl i Lappo 1675; afsatt för liderlighet 1695.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 102.

Tallenna tiedot muistiin