Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

10.12.1849 Nils Adolf Erik (A. E.) Nordenskiöld 16775. * Helsingissä 18.11.1832. Vht: vuori-intendentinkonttorin yli-intendentti, FT Nils Gustaf Nordenskiöld 12401 (yo 1811, † 1866) ja Margareta Sofia von Haartman. Porvoon lukion oppilas 25.8.1845 – 21.11.1848 (skiljebetyg). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 10.12.1849 (arvosana laudatur äänimäärällä 32). Viipurilaisen osakunnan jäsen 31.1.1850 31/1 1850 \ Nils Adolf Erik Nordenskiöld \ 18/11 1832 \ Nils Nordenskiöld \ Helsingfors \ Filosofie Magister (primus) o. Doktor (ultimus). Öfverflyttade till Sverige för politiska orsaker 1855. Professor och intendent för Vetenskaps Akademiens mineerologiska samlingar. Företagit sju resor för utforskande af de arktiska nejderna, däribland den beryktade kringseglingen af Asien 1878–80, hvarefter han af Sveriges Konung upphöjdes i friherrligt stånd och af svenska riksdagen ett lifstidsunderhåll af 4000 kronor årligen. Af nästan alla Europas regenter och lärda samfund hugnad med de högsta utmärkelser. | + 17‹?›/8 1901. å Dalbyö nära Trosa; begrafven å Västerljungs kyrkogård. FMK 16.5.1853. Mineraloginen opintomatka Uralille isänsä mukana 1853. Väitöskirja 28.2.1855, pr. Adolf Edvard Arppe 15064. FML 4.4.1855. FMM 29.5.1857 priimus. FMT 29.5.1857 ultimus. Harjoitti opintoja Tukholman luonnonhistoriallisessa kansallismuseossa 1857. — Fyysis-matem. tiedek. kuraattori 1854–55. — Vuorikonduktööri vuori-intendentinkonttorissa 1855, ero s.v. Mukana tutkimusmatkalla Huippuvuorille 1858 ja toisella matkalla 1861. Ruotsin tiedeakatemian professori ja kansallismuseon mineralogisten kokoelmien intendentti 1858. Ruotsin kansalainen 1860. Mariebergin sotakorkeakoulun kemianopettaja 1863–76. Arktisen tutkimusretkikunnan johtaja Huippuvuorille 1864 ja 1868, tutkimusmatka Grönlantiin 1870. Ensimmäinen koillisväylän purjehtija Vega-höyrylaivalla 1878–79. Vapaaherra 1880. Ruotsin tiedeakatemian jäsen 1861. Ruotsin akatemian jäsen 1893. Omisti Dalbyön ja Grönsön tilat Västerljungin pitäjässä. Maailmankuulu tutkimusmatkailija. Valtiopäivämies Ruotsissa. † Västerljungissa 12.8.1901.

Pso: 1863 Anna Maria Mannerheim († 1924).

Appi: Viipurin hovioikeuden presidentti, kreivi, FM ja MOT Karl Gustaf Mannerheim 12619 (yo 1813, † 1854).

Yksityistod. antaja: Anders Olivier Saelán 15628.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. IV #238; HYKA, Album 1817–65 s. 549; HYKA M-LOA Bb, Matemaattis-luonnontieteellisen osaston tutkintoluettelo 1853–92. — A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #2192; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 166. — K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #3, 15; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 478 (Nordenskiöld Tab. 14); O. Gertz, Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1772–1940 (1940) s. 155 (2.10.1878); T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 785 (Nordenskiöld Tab. 9); M. Löytönen (toim.), Matka-arkku. Suomalaisia tutkimusmatkailijoita. SKST 502 (1989) s. 104–137; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 539; Suomen kansallisbiografia 7 (2006) s. 135.

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Adolf Erik Nordenskiöld. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=16775>. Luettu 24.2.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Nils Adolf Erik [A. E. N.] Nordenskiöld f. Helsingfors 18.11.1832. Fdr överintendenten Nils Gustav N. och Margareta Sofia von Haartman. Vb A. O. Saelan. Vib. FMK 1853. FML 1854. FMM primus och FMD 1857. Skild från Univ. s. å. Professor vid Svenska vetenskapsakad. och intendent vid riksmuseum i Stockholm 1858. Forskningsresande. Friherre i Sverige 1880. † på sin egendom Dalbyö nära Trosa 12.8.1901.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 166.

Tallenna tiedot muistiin