Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

22.6.1850 Vilhelm Lavonius 16813. * Viipurissa (ruots. seurak.) 14.2.1832. Vht: laamanni Magnus Vilhelm Lavonius 12984 (yo 1817, † 1875) ja hänen 2. puolisonsa Helena Blondina Hornborg tämän 2. avioliitossa. Viipurin lukion oppilas 1843 – 1850. Ylioppilas Helsingissä 22.6.1850 (arvosana laudatur äänimäärällä 25). Viipurilaisen osakunnan jäsen 26.9.1850 26/9 1850 \ Wilhelm Lavonius \ 14/2 1832 \ Magnus Lavonius Hof Rätts Assessor \ Wiborg. \ Praesterade Studentexamen med betyg från Wiborgs Gymnasium, dervid han erhöll 25. bifallsröster, Stipendiatexamen V.T. 1851. | Kand. 1857. mag. s. å. T. f. och sedermera ord. kurator för juridiska fakult. 1858–63. T. f. univers. sekr. 1863–64. Kanslist och translator för finska språket vid landtdagen 1863–64. J. U. kand. 1865. T. f. e. o. professor i finska språket vid jur. fak. 1865. sekreterare vid allmänna besvärsutskottet vid landtdagen 1867. Juris dr. 1873. sekreterare vid prokuratorsexpeditionen 1875. Publicerat uppsatser. | Utgifvit specimina för doktorsgrad | Assessor i Wiborgs hofrätt 1881. | Hofrättsråd. Erhållit afsked 1889. och profession. ‹Osakuntamatrikkelin välissä on kolmen palstan lehtileike Wilhelm Lavoniuksen syntymästä 100 vuotta. Uusi Suomi 14/2 1932.›. HFK 18.5.1857. HFM (ei läsnä) 29.5.1857. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 15.2.1858 Öfverflyttad från Historisk-Philologiska Fakulteten. MOK 30.11.1865. Viipurin hovioikeuden auskultantti 8.1.1866. Opintomatka Saksaan ja Ruotsiin 1872–73. Väitöskirja 24.5.1873, pr. Robert August Montgomery 17083. MOL 31.5.1873. MOT 31.5.1873. Väitöskirja 27.9.1873 pro munere. — Oikeustieteellisen tiedekunnan vt. ja sittemmin vakinainen kuraattori 1858–63. — Helsingin tyttökoulun saksanopettaja 1857. Vt. yliopistonsihteerinä 1863, 1864. Vt. ylim. suomen kielen professori oikeustieteellisessä tiedekunnassa 1865–69. Varatuomari 1870. Senaatin prokuraattorintoimituskunnan sihteeri 1875. Viipurin hovioikeuden asessori 1881, hovioikeudenneuvos 1888, ero 1889. † Helsingissä 25.4.1897.

Pso: 1868 Maria Fransiska Westzynthius († 1893).

Appi: senaatin esittelijäsihteeri, FM ja TT Karl Gabriel Westzynthius 11333 (yo 1799, † 1853).

Poika: vuorineuvos Magnus Karl Lavonius 22652 (yo 1888, † 1948).

Poika: toimitusjohtaja Wilhelm Alexander Lavonius 23642 (yo 1892, † 1932).

Tytär: Magdalena Lovisa Lavonius 25087 (yo 1896, † 1946).

Poika: vuorineuvos Robert Johannes Lavonius 26257 (yo 1899, † 1967).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. IV #246; HYKA, Album 1817–65 s. 554; HYKA H-KOA Bb, Historiallis-kielitieteellisen osaston tutkintoluettelo 1853–93; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 184; KA Ansioluettelokokoelma. — G. W. Wahlroos, Matriklarna för gymnasium i Wiborg 1842–1857 och civilgymnasium i Wiborg 1857–1862 (1909) s. 13 #122; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 169. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 260; K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #381; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 293; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 423 (Lavonius Tab. 6); W. Kannel (toim.), Viipurin hovioikeus 1839–1939 (1939) s. 170; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1041; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 796.

Päivitetty 16.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Vilhelm Lavonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=16813>. Luettu 28.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wilhelm Lavonius f. Viborgs sn (Järvelä) 14.2.1832. Fdr häradshövd. Magnus Wilhelm L. och hans andra hustru Helena Blondina Hornborg i hennes 2 gifte. Vb Viborgs gymn. Vib. HFK och HFM 1857. JUK 1865. JUL och JUD 1873. Tf universitetssekreterare 1863–64. Tf e. o. professor i finska vid Jurid. fak. 1865–69. Hovrättsråd i Viborg 1888, avsked 1889. † Helsingfors 25.4.1897.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 169.

Tallenna tiedot muistiin