Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1664 Sven Torpander Sveno Andreæ, Dalekarlus 1710. Kotoisin Taalainmaalta (Torpan pitäjästä?). Ylioppilas Turussa sl. 1664 Torpander Sveno Andreæ Dal _ 79. — Finströmin Grelsbyn latokartanon vouti (1672), pehtori (1674). ‡ Sundissa 2.4.1682.

Pso: Elisabet Törn (jäi leskeksi).

Poika: Lemlandin kirkkoherra, FM Johan Torpander 3526 (yo 1688, † 1698).

Lanko(?): Anders Törne 2007 (yo 1668/69).

Vävy(?): Lemlandin kirkkoherra Paul Mansnerus 4017 (yo 1694, † 1738).

Vävy(?): Paraisten kappalainen Simon Ezelius 4461 (yo 1699/00, † 1711).

Vävy(?): Paraisten kappalainen Johan Olin 4649 (yo 1701/02, † 1721).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 197a; KA mf. ES 3235 (Åland 7) Jomalan ja Lemlandin käräjät 23.7.1672 s. 102 (Gårdzfougden wid Grelssby, Mons:r Swen Andersson angaf någre Bönder af Jumala Sokn, som hafwa lagt sine Näät twärt öfwer Konungz-Ådran, wid Långholms sundet och Emnnääs broo dhem be:te Swen Andersson, roendes långz åth Ådran, medh draggen träffat hadhe); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Sundin ja Saltvikin käräjät 26.–27.2.1674 (Jempte alle dhesse Witnen, refereradhe ock sidst Wäll:tt Swen Andersson Torpander, Amptförwaltaren widh Grelssby /: som hafwer Inseende öfwer alle 3 Gårdarnes Inkompst :/ at Sadelmakaren sampt Simon i Kärr, hadhe jämwäl andragit sådant hoos honom hemma på Grelssby), Finströmin käräjät 26.3.1677 (Wälachtadh Swen Andersson på Grelssby tiltalte sin förrymbde Piga Maria Henrichzdotter ifrån Ödkarby), Finströmin käräjät 26.9.1678 (Inspectoren öfwer Ladugårdarne, Wälachtadh Swen Andersson Torpander); KA mf. ES 3236 (Åland 8) Finströmin käräjät 6.2.1682 (Jöran Olsson j Skräddarböle, som war Stembder af Sal: Swen Anderssons Torpandri Enkia på Grelsby, h. Lisebeta, för dhet at hans oringadhe Swijn hadhe upgräfwit Grelsby Eng), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 9.2.1682 (Sal: Swen Andersons Torpandri Enkia på Laduhården Grelsby, h: Lisebeta, lät förmedelst sin Umbudzman Henrich Clemetzson Gårdzfougde widh Casteleholm, tiltala Anders Erikzson j Östanträsk, för dhet han skulle hafwa uthropat henne, såsom hadhe hon bortstulit Brödhet för Legofolket); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Tutkinta Lemlandissa 1.10.1690 (Effter som hustru Elisabet Torn, Sahl: Torpanders Änckia warit detta åhret uppå wälb: frwnss [Christina Bergenstierna] wagnar på Haddenäs wijstandes). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 108 (XXV).

Päivitetty 23.11.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sven Torpander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1710>. Luettu 11.12.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Torpander, Sveno Andreæ Dal. p. 79 || Torp en socken i Dalsland.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 108.

Tallenna tiedot muistiin