Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

8.7.1665 Samuel Schillerus Samuel Magni, Smolandus 1764. * noin 1646. Vht: Västra Torsåsin komministeri Magnus (Magnus Petri, † 1658) ja Kerstin Jonsdotter. Kalmarin koulun oppilas 11.6.1663. Ylioppilas Turussa 8.7.1665 Schillerus Sam Magni Smol _ 85. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1665] d. 8. Julii. Samuel Magni Schillerus. — Askolan Huuvarin (Hovarböle) kartanon kirjuri (1668) ja asiamies (1670). † 1672...1674.

Pso: (jo 1669) Katarina Envaldsdotter tämän 1. avioliitossa.

Vävy(?): tullikirjuri Erik Junstedt 4165 (yo 1695, † ~1711).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 171a; HYK ms., Smål. osak. matr. #121; KA mf. ES 1720 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 17.–19.2.1668 f. 10 (Efter Gårdzskrifwarens på Hofwarbööle Samuelis Magnij Schelerij begäran å Hofwarböle å den eena sijdhan, wegnar, och samptl: Stijdzbööleboars hwaraf 5 grannar äre, och 4 äga sin bördzrätt, den fempte är Greeff Wittenbergz som Hofwarböle äger, begäran bewilliades dhem ägande Syyn emellan be:te byar om deres råår); KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 6.–7.8.1672 s. 54 (Mattz Olofson i Hofwarböhle stämbd at swara Ombodzman Samuel Schelero, angåande någon emoth honom föröfwadt Excess, hwilken af moth willia icke Comparerade fältes för swarslössn till 3 m:r); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 1.10.1670 (Ährewyrdige och Höglärde Kyrkieheerdens i Wijborgh M: Henrici Carstenij 970 Fullmächtigh Samuel Schallerus); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 3.12.1670 (Högwälborne Grefwe Wittenbergs ombudzman wälbetrodde Samuel Schillerus beswäradhe sigh öfwer H:r Bernt Lydikingh och ombudzman på Gammelbacka Swän Bengtson at dhe hadhe i hans frånwaru förseglat hans kista, som Stodh uthi hans Swärfaders Enwald Larssons huuss, der inne han hadhe sin och sin hustrus Kyrkekläder), Porvoon RO 8.1.1672, Porvoon RO 13.4.1672 (Samuel Schiller lät 1 gången uplysa sin kiöpte gårdz tompt), Porvoon RO 11.5.1672 (Samuel Schillerus lät 2 gången oplysa den gårdztompt som han af sin Swärfader Enwald Larson sigh tillhandlat hafwer), Porvoon RO 10.6.1672 (3. gång); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 22.3.1675 (Sahl: Samuelis Scheleri Enckia hust: Catharina Eenwaldzdotter bewilliades af Staden et lijtet ödhes Tomptstycke, beläget emellan hennes egen Tompt och Sahl: Hans Siebens Stall), Porvoon RO 23.10.1675 (Emedan såsom förspordt är det Änckian dygdesamme hustru Karin Einwaldzdåtter skall hafwa ärnat sig begifua i annat Gifftermåhl medh des nu tillkommande Bruud Gumme Hans Carsson be:nd ifrån Lübeck barnfödd, men nyligen ifrån Räfwel kommen doch icke sitt barna Fäderne afwittrat, Altså bleef af Rättens medel twenne ährlige Män Nembl: Rådhman Hans Thomason och Jochim Einwaldson till henne skickat, hwilka wedh sin åtherkompst berättade, att sedhan all witterlig Giäld wore aflagt, skall hwardera hennes barn hafua till Godha at åthniuta 50 D: S: M:tt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 113 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 72; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #121. — O. Panelius, Släkten Schröder i Borgå. Genos 55 (1984) s. 146.

Päivitetty 13.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Schillerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1764>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Schillerus, Sam. Magni Smol. p. 85 || Sm. 121: 8.7. – Möjl. son af eloqv. prof. i Upsala, sist hhöfd i Hagunda härad Magn. Schiller († 1677, gift 1656), och bror till Magn. Magni Schiller (f. 1666 † 1716), adlad Palmstjerna.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 113.

Tallenna tiedot muistiin