Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

15.7.1665 Nils Albogius, myöhemmin Ahlebom Nicolaus Erici, Narvensis 1767. Vht: Narvan superintendentti, FM Erik Albogius U18 († 1678) ja Margareta Jostsdotter Streen. Ylioppilas Turussa 15.7.1665 [Albogius] Nic. Erici Narv _ 85. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1665] 15. Jul. Nicolaus Erici Albogius. Ingria-Narv. — Kurgulan tilanhoitaja Inkerissä. Kapteeni Käkisalmen jalkaväkirykmentissä (Joakim von Cronmanin rykm.) 1682. † alkuvuodesta 1690. Naimaton?

Viittauksia: HYK ms., Index s. 5a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #60; KA valtakunnanregistratuura 22.3.1682 f. 203 (Fullmacht för Nils Ahlbohm, at wara Capiten under Öfwerste Chronmans Regemente); KA mf. ES 2003 (oo 4) Puumalan käräjät 26.–27.1.1666 s. 110 (Förekom wälb: Fru Chatarina Nödingz uthskickade Nicolaus Alborgh); KA mf. ES 1792 (ff c) Ivangorodin läänin käräjät 11.6.1685 f. 74 (Superintendenten Sahl: Mag:r Albogij Enckie fruus bönder ifrån Gurgula ... bemälte Enckiefruun och hennes Son Capitein H:r Niclas Ahlboom), 81v; KA mf. ES 1792 (ff d) Ivangorodin läänin käräjät 18.–20.1.1686 f. 3 (H: Captein Niclas Albohm på sin Moders wägnar), Ivangorodin läänin ylim. käräjät 13.7.1686 f. 25, Ivangorodin läänin ylim. käräjät 10.8.1686 f. 29; KA mf. ES 1792 (ff 1) Ivangorodin läänin käräjät 17.–21.1.1687 f. 12v; KA mf. ES 1327 (l 5b) Ivangorodin läänin käräjät 8.–11.1.1690 s. 4 ([Landtz Gevaldigern och Brofougden Alexander Knag. Cont[ra] Ifwanegårodz lähns Allmoge, Possessorer, Arendatorer och Amptmän.] Ränttemästarens Wälb:gh Axell Christersson Lilliegreens (katso 3423) Skrifware S:r Mattz Arendtz, af Ränttemäst:n uthskickad till att swara för Curgula Godzetz Possessore och Bönder, badh Rätten, Såsom bem:te Godzetz Innehafware Capiteinen Ahlbohm nyligen igenom döden afgången är, att då med allmogen för denne gång öfwersees måtte, effter såsom och bem:te Capitain lenge af swår siukdom till sängz legat, och hans Amptman för begångit mordh flychten tagit, hwarföre och bem:te Bönder sig kunnat försummelige stält hafwa, Uthfästandes denne Arendtz att inom näste Ting bem:te Godz sitt Brygge Arbete färdigt hafwa skall; I wijdrigt fall lofwade Bönderne /: som nu till een dhel sig infunnit :/ dubbelt straff wela undergå). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 109 (XXVI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 9. — H. Soininvaara, Albogius – Ahlebom suku. Genos 57 (1986) s. 77.

Päivitetty 27.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Ahlebom. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1767>. Luettu 2.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Albogius, Nic. Erici Narv. p. 85 || Vib. 60: 15.7.1665. – Hans bröder i XXIII.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 109.

Tallenna tiedot muistiin